DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-161-168

Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини

Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Подчашинський

Анотація


Розглянуто методи двовимірної цифрової фільтрації вихідного сигналу гравіметра, що входить до складу авіаційної гравіметричної системи. Результатом фільтрації є підвищення точності вимірювання прискорення сили тяжіння внаслідок усунення впливу вертикального прискорення, поступальних і кутових віброприскорень літака. Проблему фільтрації та компенсації похибок вимірювальної інформації про механічні величини вирішено шляхом алгоритмічної обробки вихідного сигналу гравіметра. Двовимірна цифрова фільтрація вимірювальної інформації виконується на основі формування двовимірного масиву цифрових відліків гравіметричної вимірювальної інформації про аномалії прискорення сили тяжіння з урахуванням прив’язки до координат точок поверхні Землі, в яких ці відліки були отримані. Цей масив відповідає ряду сусідніх ліній польоту авіаційної гравіметричної системи. Після цього виконують фільтрацію сформованого масиву за допомогою двовимірного цифрового фільтра нижніх частот. У процесі фільтрації додатково враховують двовимірні кореляційні зв’язки, наявні у корисному сигналі про аномалії прискорення сили тяжіння. Така фільтрація може бути виконана в ході післяпольотної обробки результатів гравіметричних вимірювань. Використання двовимірної цифрової фільтрації вимірювальної інформації про механічні величини дозволяє підвищити точність визначення аномалій прискорення сили тяжіння до 2-х разів (порівняно з одновимірною фільтрацією) та у 3…5 разів (порівняно з вихідним сигналом інтегруючого гравіметра).

Ключові слова


гравіметр; прискорення сили тяжіння; вимірювання механічних величин; кореляційна функція; двовимірна фільтрація; алгоритмічна обробка вимірювальної інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezvesil'na, O.M. (2001), Vymirjuvannja pryskoren', pidruchnyk, Lybid', K., 264 р.

Malovychko, A.K., and Kostycіn ,V.Y. (1992), Gravyrazvedka, Nedra, M., 357 р.

Mudrecovoj, E.A. (еd.) (1981), Gravirazvedka. Spravochnik geofizika, Nedra, M., 397 р.

Panteleev, V.L. (1983), Osnovy morskoj gravimetrii, Nedra, M., 268 р.

Kosticyn, V.I. (1989), Metody i zadachi detal'noj gravirazvedki, Irkutskij un-t, Irkutsk, 128 р.

Malovichko, A.K., Kosticyn, V.I. and Tarunina, O.L. (1989), Detal'naja gravirazvedka na neft' i gaz, Nedra, M., 224 р.

Glavnoe upravlenie geodezii, kartografii i kadastra (1980), «Instrukcija po gravimetricheskoj razvedke», Nedra, M., 80 р.

Bezvesіl'na, O.M. and Koval', A.V. (2013), Dvogіroskopnij gravіmetr avtomatizovanoї avіacіjnoї gravіmetrichnoї sistemi, monografіja, ZhDTU, Zhitomir, 252 р.

Bezvesіl'na, O.M. (2007), Avіacіjnі gravіmetrichnі sistemi ta gravіmetri, monografіja, ZhDTU, Zhitomir, 604 р.

Gonsales, R. and Vuds, R. (2005), Cifrovaja obrabotka izobrazhenij, Tehnosfera, M., 1072 р.

Koujena, K.F. and Granta, P.M. (ed.) (1988), Adaptivnye fil'try, Translated by English, Mir, M., 392 p.

Vasilenko, G.I. and Taratorin, A.M. (1986), Vosstanovlenie izobrazhenij, Radio i svjaz', M., 304 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень : підручник / О.М. Безвесільна. – К. : Либідь, 2001. – 264 с.
 2. Маловичко А.К. Гравиразведка / А.К. Маловичко, В.И. Костицын. – М. : Недра, 1992. – 357 с.
 3. Гравиразведка. Справочник геофизика / под ред. Е.А. Мудрецовой. – М. : Недра, 1981. – 397 с.
 4. Пантелеев В.Л. Основы морской гравиметрии / В.Л. Пантелеев. – М. : Недра, 1983. – 268 с.
 5. Костицын В.И. Методы и задачи детальной гравиразведки / В.И. Костицын. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1989. – 128 с.
 6. Маловичко А.К. Детальная гравиразведка на нефть и газ / А.К. Маловичко, В.И. Костицын, О.Л. Тарунина. – М. : Недра, 1989. – 224 с.
 7. Инструкция по гравиметрической разведке. – М. : Недра, 1980. – 80 с.
 8. Безвесільна О.М. Двогіроскопний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи : монографія / О.М. Безвесільна, А.В. Коваль. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 252 с.
 9. Безвесільна О.М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри : монографія / О.М. Безвесільна. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 604 с.
 10. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р.Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.
 11. Адаптивные фильтры / под ред. К.Ф. Коуэна, П.М. Гранта ; пер. c англ. – М. : Мир, 1988. – 392 с.
 12. Василенко Г.И. Восстановление изображений / Г.И. Василенко, А.М. Тараторин – М. : Радио и связь, 1986. – 304 с.
Copyright (c) 2019 Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Подчашинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.