DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-181-187

Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів

Сергій Михайлович Цирульник, Володимир Ілліч Роптанов, Буемі Андерсон

Анотація


У процесі експлуатації комп’ютерної та телекомунікаційної техніки в ній виникають несправності. Сучасна комп’ютерна та телекомунікаційна техніка має достатньо складну схемотехніку, тому процес пошуку несправності є складним та трудомістким. Багато спеціалістів вважає діагностику несправності імпульсного блоку живлення, до складу якого входить імпульсний трансформатор, найбільш складним тестуванням.
Запропоновано метод швидкого тестування імпульсних трансформаторів комп’ютерних блоків живлення та інверторів моніторів, який дозволяє оцінити наявність короткозамкнених витків та знайти місце локалізації несправності й несправний радіоелемент.
Проведено аналіз особливостей застосування методу оцінки добротності та наведено підходи до практичної реалізації пристрою оцінки якості імпульсних трансформаторів і котушок індуктивності на мікроконтролері AVR.
Оцінювання добротності розглядається як відносна величина, яка дозволяє прийняти рішення про справність або несправність імпульсного трансформатора блоку живлення.

Ключові слова


імпульсний блок живлення; імпульсний трансформатор; котушка індуктивності; оцінка добротності; періодів власних коливань; мікроконтролер

Повний текст:

PDF

Посилання


Kashkarov, A.P. (2012), Impul'snye istochniki pitaniya: skhemotekhnika i remont, DMK Press, M., 184 p.

«Metody proverki impul'snykh transformatorov», [Online], available at: http://www.tor-trans.com.ua/impulstranscontrol.html

Cyrul'nyk, S.M., Tkachuk, V.M. and Gavrasijenko, A.O. (2011), «Prylad dlja vymirjuvannja parametriv LC», Zbirnyk tez dopovidej I MNTK «Vymirjuvannja, kontrol' ta diagnostyka v tehnichnyh systemah», Vinnycja, 95 р.

Cyrul'nyk, S.M. and Fedoryshyn, O.O. (2017), «Prystrij diagnostyky pracezdatnosti kotushok induktyvnosti», Materialy XVII RNSK «Aktual'ni problemy fizyky ta i'h informacijne zabezpechennja», NTU «HPI», Harkiv, рр. 136–139.

Cyrul'nyk, S.M., Anderson, B. and Roptanov, V.I. (2018), «Metod operatyvnogo testuvannja impul'snyh transformatoriv komp’juternoi' tehniky», Materialy XLVII «Naukovo-tehnichna konferencija fakul'tetu informacijnyh tehnologij ta komp'juternoi' inzhenerii'», [Online], available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5326/4353

«Prybor dlja obnaruzhenyja korotkozamknutыh vytkov v ympul'snыh transformatorah FBTest v1.1.», [Online], available at: https://www.radiodevices.ru

«How To Make Full Use Of Blue Ring Tester», [Online], available at: http://www.electronicrepairguide.com/blueringtesterresult.html

«Measuring the Q-factor of a resonator with the ring-down method», [Online], available at: http://www.giangrandi.ch/electronics/ringdownq/ringdownq.shtml


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Кашкаров А.П. Импульсные источники питания: схемотехника и ремонт / А.П. Кашкаров. – М. : ДМК Пресс, 2012. – 184 с.
  2. Методы проверки импульсных трансформаторов [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tor-trans.com.ua/impulstranscontrol.html.
  3. Цирульник С.М. Прилад для вимірювання параметрів LC / С.М. Цирульник, В.М. Ткачук, А.О. Гаврасієнко // Збірник тез доповідей I МНТК «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах». – Вінниця. – 2011. – С. 95.
  4. Цирульник С.М. Пристрій діагностики працездатності котушок індуктивності / С.М. Цирульник, О.О. Федоришин // Матеріали XVII РНСК «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». –Харків : НТУ «ХПІ», 2017. С. 136–139.
  5. Цирульник С.М. Метод оперативного тестування імпульсних трансформаторів комп’ютерної техніки / С.М. Цирульник, Б.Андерсон, В.І. Роптанов // Матеріали XLVII «Науково-технічна конференція факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії». – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5326/4353.
  6. Прибор для обнаружения короткозамкнутых витков в импульсных трансформаторах FBTest v1.1. [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.radiodevices.ru.
  7. How To Make Full Use Of Blue Ring Tester [Electronic resource]. – Access mode : http://www.electronicrepairguide.com/blueringtesterresult.html.
  8. Measuring the Q-factor of a resonator with the ring-down method [Electronic resource]. – Access mode : http://www.giangrandi.ch/electronics/ringdownq/ringdownq.shtml.
Copyright (c) 2020 Сергій Михайлович Цирульник, Володимир Ілліч Роптанов, Буемі Андерсон

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.