DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-197-200

Короткохвильовий цифровий широкосмуговий засіб радіозв’язку

Олександр Володимирович Андреєв, Віталій Валентинович Ципоренко, Євгенія Олександрівна Андреєва, Олександр Ростиславович Рихальський

Анотація


Для передачі аналогових мовних сигналів по каналах радіозв’язку у районах зі складним рельєфом місцевості широко використовується короткохвильовий діапазон. При цьому більшість засобів радіозв’язку використовують частотну модуляцію передавача при обмеженій смузі частот. Такі сигнали мають достатньо високу спектральну щільність, що дає змогу виявляти і перехоплювати повідомлення, що передаються. У статті запропоновано застосування цифрового методу передачі мовної інформації з використанням широкосмугового радіосигналу. Проведена оцінка погіршення умов виявлення випромінювання передавача широкосмугової цифрової радіолінії засобами частотного моніторингу порівняно з існуючими вузькосмуговими засобами КХ-діапазону.

Ключові слова


короткохвильовий радіозв’язок; широкосмуговий сигнал; виявлення випромінювання; якість зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


«Radiostancija R-123M. Tehnicheskoe opisanie i instrukcija po jekspluatacii», [Online], available at: armyman.info/books/id-1164.html

«Radyostancyja R-123M. Tehnycheskoe opysanye y ynstrukcyja po эkspluatacyy», [Online], available at: armyman.info/books/id-1164.htm

Burljaj, I.V., Orel, B.B. and Dzhulaj, O.M. (2007), Systemy radiozv’jazku ta i'h zastosuvannja operatyvno- rjatuval'noju sluzhboju, posibnyk, RVK «Desnjans'ka pravda», Chernigiv, 288 p.

Anan'ev, A.V., Bezuglov, D.A. and. Juhnov, V.Y (2013), «Povyyshenye pomehoustojchyvosty uzkopolosnyyh kanalov radyosvjazy na osnove prymenenyja sygnalov s vnutryympul'snoj chastotnoj moduljacyej», Sovremennyye problemyy nauky y obrazovanyja, No. 1, [Online], available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8209

Makarov, L.B., Hutorjanko, S.V., Fedjushyn, O.I. and Semenec', D.A. (2011), «Konceptual'ni naprjamky vdoskonalennja isnujuchyh i pobudova perspektyvnyh system upravlinnja i zv’jazku KH, DH-SH, NDH radiodiapazoniv v umovah radioelektronnoi' protydii'», Systemy ozbrojennja i vijs'kova tehnika, No. 2 (26), рр. 80–85, [Online], available at: www.hups.mil.gov.ua

Andrejev, O.V., Martynchuk, P.P., Poleshhuk, I.I. and Homenko, M.F. (2016), «Shyrokosmugovyj zasib radiozv’jazku korotko-hvyl'ovogo diapazonu dlja peredachi analogovyh vuz'kosmugovyh sygnaliv», Visnyk ZhDTU, No. 3 (78), рр. 49–55.

Varakyn, L.E. (1985), Systemyy svjazy s shumopodobnyymy sygnalamy, Radyo y svjaz', M., 384 р.

Gryshyn, Ju.P., Ygnatov V.P. and other (1990), Radyotehnycheskye systemyy, in Kazarynova, Ju.M. (ed), ucheb. posobye, Vyyssh. shkola, M., 496 p.

Doluhanov, M.P. (1972), Rasprostranenye radyovoln, ucheb. dlja vuzov, Svjaz', M., 336 р.

«AR5000A», [Online], available at: www.aorusa.com/support/discontinued/ar5000a_addendum.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Радиостанция Р-107М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс]. – Режим доступа : armyman.info/books/id-1163.html.
  2. Радиостанция Р-123М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Електронний ресурс]. – Режим доступа : armyman.info/books/id-1164.htm.
  3. Бурляй І.В. Системи радіозв’язку та їх застосування оперативно- рятувальною службою : посібник / І.В. Бурляй, Б.Б. Орел, О.М. Джулай. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2007. – 288 с.
  4. Ананьев А.В. Повышение помехоустойчивости узкополосных каналов радиосвязи на основе применения сигналов с внутриимпульсной частотной модуляцией / А.В. Ананьев, Д.А. Безуглов, В.И. Юхнов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8209.
  5. Концептуальні напрямки вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв’язку КХ, ДХ-СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії / Л.Б. Макаров, С.В. Хуторянко, О.І. Федюшин, Д.А. Семенець // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 2 (26). – С. 80–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hups.mil.gov.ua.
  6. Широкосмуговий засіб радіозв’язку коротко-хвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів / О.В. Андреєв, П.П. Мартинчук, І.І. Полещук, М.Ф. Хоменко // Вісник ЖДТУ. – 2016. – № 3 (78). – С. 49–55.
  7. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Л.Е. Варакин. – М. : Радио и связь, 1985. – 384 с.
  8. Радиотехнические системы : учеб. пособие / Ю.П. Гришин, В.П. Игнатов и др. ; под общ. ред. Ю.М. Казаринова. – М. : Высш. школа, 1990. – 496 с.
  9. Долуханов М.П. Распространение радиоволн : учеб. для вузов / М.П. Долуханов. – М. : Связь, 1972. – 336 с.
  10. AR5000A [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.aorusa.com/support/discontinued/ar5000a_addendum.pdf.
Copyright (c) 2019 Олександр Володимирович Андреєв, Віталій Валентинович Ципоренко, Євгенія Олександрівна Андреєва, Олександр Ростиславович Рихальський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.