DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-242-248

Розробка ефективних параметрів системи свердловинних зарядів для руйнування гірського масиву на рівні набивки

Анатолій Леонідович Ган, Азер Меджидович Шукюров, Степан Анатолійович Турбінський

Анотація


Досі мало уваги приділялося горизонтальній вільній поверхні уступу, або шару порід, який розташований в межах набивки. Разом з тим, ця частина блоку, яка також має бути ефективно зруйнована, в переважній більшості масових вибухів має більш значну площу, порівняно з бічною поверхнею, і також піддається руйнівним динамічним навантаженням від попередніх масових вибухів на верхньому уступі. Використання досить ефективного методу вибуху на непідібрану масу для значної за площею верхньої площини блоку, що підривається, не розглядається, оскільки такий спосіб нездійсненний технологічно. Тому управління якістю подрібнення в цій зоні в відомих проектних рішеннях обмежується рекомендаціями з розрахунку потужності породного шару над торцем свердловинного заряду (або довжини набивки) з відомих емпіричних співвідношень. Під час вибуху зосередженого одиночного заряду викиду утворюється конусоподібна воронка, в рамках якої енергія ВР витрачається на подрібнення, подолання гравітаційних сил породи і відрив її по контуру воронки. Оскільки окремо визначити складові енерговитрат на ці процеси досить важко, витрати енергії розраховують щодо одиниці об’єму підірваної породи. В даний час загальноприйнятим є використання в розрахунках зарядів викиду принципу подібності Борескова, згідно з яким співвідношення між масою заряду і обсягом віддаленої за межі воронки породи залежить від так званої функції показника дії вибуху. У публікації розглянуто механізм руйнування гірського масиву над торцем свердловинного заряду через врахування механізму вираження симетрії поширення поля напружень і деформацій у торцевій частині свердловинного заряду, що полягає у переході вісесиметричного процесу поширення в сферичний, характерний більш значними дисипативними втратами енергії. Встановлено способи попередження нерівномірного руйнування масиву в шарі між суміжними свердловинами на рівні набивки шляхом вибору раціональних параметрів свердловинного заряду та розташування зарядів у системі массового вибуху. Обгрунтовано параметри свердловинного заряду та застосування нової схеми багаторядного короткосповільненого підривання.

Ключові слова


торцевий ефект; забивка; негабарит; показник дії вибуху; схема комутації

Повний текст:

PDF

Посилання


Avdeev, V.A., Baron, V.L. and Blejman, I.L. (1977), Proizvodstvo massovyh vzryvov, Nedra, M., 312 p.

Kravec', V.G., Korobіjchuk, V.V. and Bojko, V.V. (2015), Fіzichnі procesi prikladnoї geodinamіki vibuhu, ZhDTU, Zhitomir, 408 р.

Kravets, V., Remez, N., Kovtun, A. and Shukurov, A. (2018), «Explosive wave propagation in the presence of protective antiseismic curtain», Published online WEB Conf. Ukrainian School of Mining Engineersng, No. 60, 8 р.

Korobіjchuk, V.V., Kravec', V.G., Іs'kov, S.S. and other (2017), Vijmal'no-navantazhuval'nі roboti na kar’єrah, navch. Posіbnik, ZhDTU, Zhitomir, 440 р.

Korobiichuk, I., Korobiychuk, V., Nowicki, M. and other (2016), «The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods», Construction & Building Materials. Vol. 114. рр. 241–247.

Korobiichuk, V. (2016), «Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures», International Conference on Systems, Control and Information Technologies, Springer International Publishing, America, рр. 653–658.

Sobolevskyi, R., Zuievska, N., Korobiichuk, V. and other (2016), «Cluster analysis of f racturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Issue 5/3 (83), рр. 21–29.

Sobolevskyi, R., Korobiichuk, V., Iskov, S. and other (2016), «Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6/3 (84), рр. 32–40.

Korobіjchuk, V.V. Sobolevs'kij, R.V. and Zubchenko, O.A. (2006), «Doslіdzhennja shljahіv mіnіmіzacії vitrat pri burovibuhovomu sposobі vidobuvannja blokіv dekorativnogo kamenja», Vіsnik ZhDTU. Tehnіchnі nauki, No. 4 (39), рр. 301–308.

Zakusilo, R.V., Kravec', V.G. and Korobіjchuk, V.V. (2011), Zasobi іnіcіjuvannja promislovih zarjadіv vibuhovih rechovin, monografіja, ZhDTU, Zhitomir, 212 р.

Kravec', V.G., Korobіjchuk, V.V. and Bojko, V.V. (2015), Fіzichnі procesi prikladnoї geodinamіki vibuhu, monografіja, ZhDTU, Zhitomir, 408 р.

Sobolevskyi, R., Zuievska, N., Korobiichuk, V. and other (2016), «Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material», EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5/3 (83), рр. 21–29.

Korobiichuk, I., Korobiichuk, V., Hájek, P., Kokeš, P. and other (2018), «Investigation of leznikovskiy granite by ultrasonic methods», Archives of Mining Sciences, Vol. 63, No. 1, pp. 75–82.

Korobiichuk, V., Kravets, V., Sobolevskyi, R. and other (2018), «Weakening of rock strength under the action of cyclic dynamic loads», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 2/5 (92), рр. 20–25, [Online], available at: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127847

Vojtenko, Ju.І., Kravec', V.G., Shukjurov, A. and other (2018), «Efektivnіst' zarjadіv rіznih konstrukcіj pri deformuvannі ta rujnuvannі metalevih perepon», Vіsnik ZhDTU. Tehnіchnі nauki, No. 1 (81), рр. 223–231.

Kravec', V.G., Shukjurov, A., Gontar, P.A. and other (2018), «Krajovі efekti vibuhu zarjadіv skladnoї formi», Vіsnik ZhDTU. Tehnіchnі nauki, No. 2 (82), pp. 247–252.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Авдеев В.А. Производство массовых взрывов / В.А. Авдеев, В.Л. Барон, И.Л. Блейман. – М. : Недра, 1977. – 312 с.
 2. Кравець В.Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, В.В. Бойко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 408 с.
 3. Explosive wave propagation in the presence of protective antiseismic curtain / V.Kravets, N.Remez, A.Kovtun, A.Shukurov // Published online WEB Conf. Ukrainian School of Mining Engineersng. – 2018. – № 60. – 8 р.
 4. Виймально-навантажувальні роботи на кар’єрах : навч. посібник / В.В. Коробійчук, В.Г. Кравець, С.С. Іськов та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 440 с.
 5. The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods / I.Korobiichuk, V.Korobiychuk, M.Nowicki and other // Construction & Building Materials. – 2016. – Vol. 114. – P. 241–247.
 6. Korobiichuk V. Study of Ultrasonic Characteristics of Ukraine Red Granites at Low Temperatures / V.Korobiichuk // International Conference on Systems, Control and Information Technologies. – America : Springer International Publishing, 2016. – Р. 653–658.
 7. Cluster analysis of f racturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material / R.Sobolevskyi, N.Zuievska, V.Korobiichuk and other // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Issue 5/3 (83). – P. 21–29.
 8. Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control / R.Sobolevskyi, V.Korobiichuk, S.Iskov and other // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6/3 (84). – Р. 32–40.
 9. Коробійчук В.В. Дослідження шляхів мінімізації витрат при буровибуховому способі видобування блоків декоративного каменя / В.В. Коробійчук, Р.В. Соболевський, О.А. Зубченко // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2006. – № 4 (39). – С. 301–308.
 10. Закусило Р.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин : монографія / Р.В. Закусило, В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 212 с.
 11. Кравець В.Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху : монографія / В.Г. Кравець, В.В. Коробійчук, В.В. Бойко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 408 с.
 12. Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material / R.Sobolevskyi, N.Zuievska, V.Korobiichuk and other // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5/3 (83). – Р. 21–29.
 13. Investigation of leznikovskiy granite by ultrasonic methods / I.Korobiichuk, V.Korobiichuk, P.Hájek, P.Kokeš and other // Archives of Mining Sciences. – 2018. – Т. 63. – № 1. – Р. 75–82.
 14. Weakening of rock strength under the action of cyclic dynamic loads / V.Korobiichuk, V.Kravets, R.Sobolevskyi and other // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 2/5 (92). – Р. 20–25 [Electronic resource]. – Access mode : https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127847.
 15. Ефективність зарядів різних конструкцій при деформуванні та руйнуванні металевих перепон / Ю.І. Войтенко, В.Г. Кравець, А.Шукюров та ін. // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2018. – № 1 (81). – С. 223–231.
 16. Крайові ефекти вибуху зарядів складної форми / В.Г. Кравець, А. Шукюров, П.А. Гонтар та ін. // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2018. – № 2 (82). – С. 247–252.
Copyright (c) 2020 Анатолій Леонідович Ган, Азер Меджидович Шукюров, Степан Анатолійович Турбінський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.