DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-262-269

Вплив бокового тиску ґрунту на гнучкі підпірні стіни

V. V. Vapnichna, N. A. Shevchuk

Анотація


Аналіз сучасних методів проектування кріплення бортів котлованів вказує на труднощі при прогнозуванні величини та розподілу навантаження на підтримуючі гнучкі стіни. Існуючі нормативні методи розрахунку підтримуючих конструкцій котлованів загалом направлені на забезпечення їх міцності і стійкості. У даних методах навантаження на огорожу, що залежать від параметрів міцності ґрунту визначають зрушення, згинальні моменти, поперечні й повздовжні сили, та розраховується параметри огорожі, необхідної для забезпечення міцності конструкції. З умови забезпечення стійкості огорожі визначається необхідна глибина закладення.  Узагальнення знань в даній області, а також розробка математичної моделі для чисельної реалізації розглянутої задачі, підвищить рівень раціонального закріплення  глибоких котлованів. В процесі дослідження було сформовано математичну модель із таких типів кріплення: бурові дотичні  палі, бурові січні палі, шпунт Ларсена, монолітна «стіна в ґрунті» в програмному комплексі GeoWall, який знаходить широке застосування для розрахунку на міцність і стійкість підтримуючих стін котлованів різного типу. За результатами комп’ютерного моделювання, найбільші горизонтальні деформації притаманні шпунтовому кріпленню типу L4, які становлять близько 8 см, значення максимальних деформацій дотичних бурових та січних бурових паль є досить схожими між собою, відповідно вони становлять 4,1 та 3,9 см, тому для подальшого дослідження було прийнято монолітну «стіну в ґрунті»,  оскільки при збільшенні глибини розробки котловану горизонтальні деформації збільшуються в діапазоні від 0,3 см до максимальних переміщень, що становлять 2,6 см. Максимальні вертикальні стискаючі переміщення близько 0,5 см.


Ключові слова


гнучкі стіни; кріплення котловану; розрахункова схема; розподіл навантаження; активний та пасивний тиск ґрунту

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kostyuchenko, M.M. (2013), Mekhanika hruntiv, navchalʹnyy posibnyk, Kyyivsʹkyi universytet, Kyiv, 116 р.

Baklashov, I.V. and Kartoziya, B.A. (2012), Mekhanika podzemnykh sooruzheniy i konstruktsii krepey, Student, M., 543 р.

Kleyn, G.K. (2013), Raschet podpornykh sten, Ripol Klassik, M., 200 р.

Il'chev, V.A. and Mangushev, R.A. (2014), Spravochnik geotekhnika. Osnovaniya, fundamenty i podzemnyye sooruzheniya, АСВ, М., 728 р.

Paramonov, V.N. and Slivets, K.V. (2008), «Eksperimental'naya proverka primenimosti nekotorykh nelineynykh modeley grunta dlya rascheta ograzhdeniy kotlovanov», Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta, No. 4, pp. 139–145.

Minregion Ukrai'ny (2014), DSTU-N B V.2.1-32: Nastanova z proektuvannya kotlovaniv dlya ulashtuvannya fundamentiv i zahlyblenykh sporud, Ukrarhbudinform, Ukrai'na.

Diersch, H.-J.G. (2004), Fellow finite element subsurface flow and transport simulation system, WASY Ltd, Berlin, 168 p.

Kucher, S.А. (2018), Obgruntuvannya pidtrymuyuchoyi konstruktsiyi kriplennya kotlovanu pry budivnytstvi stantsiyi metropolitenu, Dissertation, spec. 184 Girnyctvo, Kyi'v, 137 p.

Kucher, S.А., Zaichenko, S.V. and Vapnichnaia, V.V. (2017), «Zakrepleniye sklonov v raznykh inzhenerno-geologicheskikh usloviyakh goroda Kiyeva», Perspektyvy rozvytku budivelʹnykh tekhnolohiy, materialy 11-i' mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh, aspirantiv i studentiv, prysvyachena 80-ty richchyu pam'yati Ivana Stepanovycha Novosylʹtseva, Dnipro, рр. 30–35.

Kucher, S.А. and Vapnichna, V.V. (2018), «Otsinka stiykosti skhyliv z vykorystannyam plaxis na prykladi mista Kyyeva», Tezy devʺyatoyi vseukrayinsʹkoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i molodykh uchenykh «Naukova vesna», Dnipro, рр. 20–21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Костюченко М.М. Механіка ґрунтів : навч. посіб. / М.М. Костюченко. – К. : Київський університет, 2013.– 116 с.
  2. Баклашов И.В. Механика подземных сооружений и конструкции крепей / И.В. Баклашов, Б.А. Картозия. – М. : Студент, 2012. – 543 с.
  3. Клейн Г.К. Расчет подпорных стен / Г.К. Клейн. – М. : Рипол Классик, 2013. – 200 с.
  4. Ильчев В.А. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / В.А. Ильчев, Р.А. Мангушев. – М. : АСВ. – 728 с.
  5. Парамонов В.Н. Экспериментальная проверка применимости некоторых нелинейных моделей грунта для расчета ограждений котлованов / В.Н. Парамонов, К.В. Сливец // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – № 4. – 2008. – С. 139–145.
  6. Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд : ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014. – К. : Укрархбудінформ, 2014.
  7. Diersch H.-J.G. Fellow finite element subsurface flow and transport simulation system / H.-J.G. Diersch. – Berlin :WASY Ltd, 2004. – 168 p.
  8. Кучер С.А. Обґрунтування підтримуючої конструкції кріплення котловану при будівництві станції метрополітену : дисертація : 184 «Гірництво» / С.А. Кучер. – К., 2018. – 137 с.
  9. Кучер С.А. Закрепление склонов в разных инженерно-геологических условиях города Киева / С.А. Кучер, С.В. Зайченко, В.В. Вапничная // Перспективи розвитку будівельних технологій : матеріали 11-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвячена 80-ти річчю пам’яті Івана Степановича Новосільцева. – Дніпро, 2017. – С. 30–35.
  10. Кучер С.А. Оцінка стійкості схилів з використанням plaxis на прикладі міста Києва / С.А. Кучер, В.В. Вапнічна // Тези дев’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». – Дніпро, 2018. – С. 20–21.
Copyright (c) 2019 V. V. Vapnichna, N. A. Shevchuk

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.