DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-1(60)-134-138

ПОБУДОВА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ

Олександр Миколайович Толкач, Руслан Вадимович Соболевський, Михайло Петрович Стенюк

Анотація


Проведено кореляційно-регресивний аналіз між основними показниками якості пірофілітових сланців Кур’янівського родовища та побудовано регресійні моделі їх взаємозв’язків

Повний текст:

PDF

Посилання


Лукашенко Н.Г. Переоценка запасов пирофиллитового сланца Курьяновского месторождения (І ч.) / Н.Г. Лукашенко. – Володарск-Волынский : Геолого-разведочная экспедиция, 1990. – 167 с.

Боровиков В.П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В.П. Боровиков. – 2-ое изд. – СПб. : Питер, 2003. – 688 с.

Сидоренко В. Регресійний аналіз залежності між вертикальним розчленуванням рельєфу, морфоструктурами та сучасними рухами земної поверхні / В.Сидоренко, О.Куліковська // Український міжвідомчий науково-технічний збірник : Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 191–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Миколайович Толкач, Руслан Вадимович Соболевський, Михайло Петрович Стенюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.