DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-1(64)-60-69

ІЄРАРХІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ SOCIAL MEDIA ANALYTICS/SOCIAL CRM З BUSINESS INTELLIGENCE І З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ

Ігор Анатолійович Круковський, Богдан Арсенович Хомів, Всеволод Леонідович Гаврилюк

Анотація


Показана актуальність об’єднання Social Media Analytics/Social CRM з Decision Support Systems на основі Business Intelligence (DSS/BI) і з Geographic Information Systems (GIS). На основі їх об’єднання запропоновано новий тип DSS – Social Media Spatial DSS/BI. Показано варіант реалізації цієї системи на програмній платформі Social Media Analytics компанії SemanticForce, яка має власний семантичний аналізатор Blueberry. Обґрунтована доцільність введення Social Media Analytics/Social CRM до Business Analytics Taxonomy, яка визначає систему програмних додатків для типових сфер бізнесу. Застосування розробленої об’єднаної системи може забезпечити підвищення ефективності засобів автоматизації у різних сферах Social CRM на національному і міжнаціональному рівнях.


Повний текст:

PDF

Посилання


PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology) // Report to the President And Congress «Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology» (December 16, 2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd-report-2010.pdf.

Bing L. Web Data Mining / L.Bing // Exploring Hyperlinks, Contents and Usage Data, Second Edition : Liu Bing. – Springer, 2011. – 622 p.

Gartner Magic Quadrant for Social CRM / Adam Sarner, Ed Thompson, Jenny Sussin, Nikos Drakos, Michael Maoz at oll. – 27 September 2012. ID:G00237431 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1C8EOG0&ct=121001&st=sb.

How Social Media Is Changing CRM By Steve McKee on June 08, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1C8EOG0&ct=121001&st=sb.

IBM – From social media to Social CRM by Carolyn Baird [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibm.com/midmarket/uk/en/att/pdf/social_media_Part_Executive_Report.pdf

Neil Raden Business Intelligence 2.0: Simpler, More Accessible, Inevitable. InformationWeek / Neil Raden. – February 01, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.informationweek.com/software/business-intelligence/business-intelligence-20-simpler-more-ac/197002610.

Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103–111 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2010_2_1/14.pdf.

Валюх А.І. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 / А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2011_2/8.pdf.

Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах : ІІ наук.-техн. семінар 21–22 січн. 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.asv.gov.ua/content/nauka/gis.pdf.

Sentiment Analysis Symposium in SanFrancisco (2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sentimentsymposium.com/.

IDC Big Data and Business Analytics Forum 2012 in [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://idc-cema.com/eng/events/49838-idc-big-data-and-business-analytics-forum-2012-in-kiev/7-overview.

IDCEE 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://idcee.org/.

Lviv SMCamp 2012. Всеволод Гаврилюк. "Управління репутацією" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=ipl4Yrxfj14.

KIW-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kaznetweek.kz/speakers/.

SemanticForce – платформа моніторингу та аналізу онлайн-медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.semanticforce.net/.

Blueberry – Text Analytics & Sentiment Analysis in the Cloud [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blueberryapi.com/.

Застосування лінгвістичних змінних та вагових коефіцієнтів при формуванні інтегральної оцінки об’єкта у задачах opinion mining / Б.А. Хомів, С.А. Лупенко, О.А. Пастух та ін. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” / Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 732. – С. 264–273.

Хомів Б.А. Формалізація термінів в області оцінювання опінії / Б.А. Хомів, С.А. Лупенко // Матер. ХVI наук. конф. «Природничі науки та інформаційні технології» (Тернопіль, 14–15 груд. 2012 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2012 – С. 95.

Gartner Research Report: 2013 Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. 5 February 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gartner.com/DisplayDocument?doc_cd=239854&ref=g_sitelink.

Business Intelligence + KMS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dss-bi.com.ua/.

Teradata University Network [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.teradatauniversitynetwork.com/tun/.

BI Congress 3 in Orlando, FL, Dec. 15 and 16, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dssresources.com/news/3536.php.

Power D.J. Ask Dan! about DSS. Brief History of Decision Support Systems (version 4.1). Editor, DSSResources.COM / D.J. Power [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dssresources.com/history/dsshistory.html.

Power D.J. Ask Dan! about DSS. What is a Spatial DSS? Dan Power. Editor, DSSResources.com / D.J. Power [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dssresources.com/faq/index.php?action=artikel&id=48.

GIS and Business Intelligence: The Geographic Advantage An ESRI ® White Paper. September 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esri.com/.

SemanticForce. Всеволод Гаврилюк . "Мониторинг и аналитика web 2.0" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=QXTXP4vwuXg.

Business Intelligence NEO (Network Ergatic Organism) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dss-bi.com.ua/index.files/BI_NEO.htm.

Павлов В.В. Начала теории эргатических систем / В.В. Павлов. – К. : Наук. думка, 1975. – 240 с.

IDC Analyze the Future [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P195#.UP3ljh1FUdM.

Microsoft Vision: Business Intelligence 3.0 with Panorama Necto. Bob Baker, Director of BI Strategy at Microsoft Corp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vimeo.com/45978134.

Нонака И. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / И.Нонака, Х.Такеучи. – М. : Олимп-Бизнес, 2011. – 384 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ігор Анатолійович Круковський, Богдан Арсенович Хомів, Всеволод Леонідович Гаврилюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.