DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-3(66)-33-36

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ШИН ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Ольга Петрівна Сакно

Анотація


Розроблена комп’ютерно-інтегрована система управління експлуатацією шин вантажних автомобілів. Комп’ютерне забезпечення програми засновано на накопиченні й використанні визначених баз даних щодо пневматичних шин і дозволяє контролювати їх технічний стан, нормувати та прогнозувати їх ресурс

Ключові слова


комп’ютерно-інтегрована система управління; вантажні автомобілі; експлуатація шин; пневматичні шини; ТО; ремонт

Повний текст:

PDF

Посилання


Pacejka Н.В. The magic formula tyre modell / Н.В. Pacejka, E.Bakker // Prog. lstCollog. Models for Vehicle Dynamics Analysis. Delft. – Amsterdam : Swits and Zeitlinger, 1993. – Pр. 1–18.

Jianmin G. Dynamic Damping and Stiffness Characteristics of the Rolling Tire / G.Jianmin, R.Gall, W.Zuomin // Tire Science and Technology, 2001. – Pр. 120–129.

Юрченко А.Н. Влияние эксплуатационных факторов на износ шин / Юрченко А.Н., Костюрин А.В. // Автомобильный транспорт. – К., 1988. – № 25. – С. 48–52.

Норми витрат палива для автомобілів, норми ресурсу шин та акумуляторів / уклад. В. Кузнецов. – X. : Фактор, 2009. – 528 с.

Сакно О.П. Визначення ресурсу шин вантажних автомобілів за коефіцієнтами впливу експлуатаційних факторів та їх оцінка експертним аналізом / Сакно О.П. // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. – Горлівка : ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2011. – № 2 (13). – С. 92–100.

Сакно О.П. Програмне забезпечення для призначення нормативного ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів / Сакно О.П., Лукічов О.В., Слейманов С.Л. // Вісник СевНТУ / Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, СевНТУ, 2013. – Вип. 143/2013. – С. 30–33.

Алехин Д.Б. Управление техническим состоянием подвижного состава на основе информации об интенсивности и характере износа протектора шин : дисс. … к.т.н. 05.22.10 / Д.Б. Алехин / Владимирский политехнический институт. – Владимир, 2000. – 247 с.

Кравченко О.П. Аналіз системи управління технічним станом рухомого складу на підставі інформації зносу протектора шин / Кравченко О.П., Сакно О.П., Захаров С.В. // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. – Горлівка : ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2011. – № 1 (12). – С. 52–58.

Kravchenko A. Research of Dynamics of Tire Wear of Trucks and Prognostication of Their Service Life / Kravchenko A., Sakno O., Lukichov A. // Transport Problems. – Katowice : Silesian University of Technology, 2012. – Vol. 7, issue 4. – Pр. 85–94.

Кравченко А.П. Управление технической эксплуатацией шин автомобилей и нормирование их ресурса / Кравченко А.П., Сакно О.П., Лукичев А.В. // Материалы VIII междунар. заочн. науч.-техн. конф. «Проблемы автомобильно-дорожного комплекса России : Эксплуатация и развитие автомобильного транспорта» (Пенза, 24 нояб. 2012 г.). – Пенза : ПГУАС, 2012. – С. 32–38.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Ольга Петрівна Сакно

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.