DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-3(66)-130-134

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАПАХУ У ЗОНІ ВПЛИВУ МІСЬКИХ ПОЛІГОНІВ ТПВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІГОНА ТПВ МІСТА ЖИТОМИРА)

Марія Броніславівна Корбут, Мирослав Степанович Мальований

Анотація


Наведено дані досліджень інтенсивності запаху у зоні впливу міських полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). Метою дослідження була оцінка доцільності використання методики оцінки інтенсивності запаху у зоні впливу міських полігонів ТПВ шляхом використання для кількісного вираження інтенсивності запаху речовини чи середовища та порівняння його з так званою «статичною шкалою». В роботі аналізуються результати дослідження оцінки інтенсивності генерації смородостворюючих газів в зоні впливу звалища ТПВ (концентрації н-бутанолу, ppm). Матеріали цих та інших досліджень, які паралельно проводилися на об’єкті інженерно-екологічних вишукувань, лабораторних досліджень і розрахунків можуть мати подальше застосування для формування бази даних вивченості полігону, що дозволяє виробляти стратегію управління ним як об’єктом підвищеної екологічної небезпеки в загальній екологічній ситуації міста.

Ключові слова


смородоутворюючі гази; тверді побутові відходи, полігон; метан; бутанол; інтенсивність запаху

Повний текст:

PDF

Посилання


Радовенчик В.М. Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посібник / В.М. Радовенчик, М.Д. Гомеля. – К. : Кондор, 2010. – С. 344–349.

Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 5.03.1998 зі змінами та доповненнями.

Горох Н.П. Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов / Н.П. Горох // Коммунальное хозяйство городов : научно-тех. сб. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – С. 172–181.

Орлова Т.А. Геоэкологическое изучение старых свалок твердых бытовых отходов / Т.А. Орлова // Матер. І Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблемы отходов" (5–6 февр. 2004 г.). – Харьков, 2004. – С. 86–88.

Хомин В.С. Накопители твердых бытовых отходов как потенциальные источники загрязнения среды / В.С. Хомин // Тр. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Т. ІІ. – Щелкино, АР Крым, 2001. – С. 402–403.

Свалки твердых бытовых отходов – источник бактериологического и химического загрязнения окружающей среды / В.В. Марчук, Е.П. Волынкина, А.С. Волынкин и др. // Тез. докл. конф. «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (5–6 февр. 2004 г., Харьков). – Х., 2004. – С. 84–86.

Харламова О.В. Теоретичні основи управління екологічною безпекою техногенно навантаженого регіону / О.В. Варламова, М.С. Мальований, Л.Д. Пляцук // Екологічна безпека. – 2012. – Вип. 1 (13). – С. 9–12.

Young, P.J. Waste Manage / Young P.J., Parker A. – Res. 1983. – 1. – Рр. 213–226.

Trace organic compounds in landfill gas at seven U.K. waste disposal sites Matthewr Allen, Alan Braithwaite, Chrris C. Hills // Environ. Sci. Technol. – 1997. – 31. – Рр. 1054–1061.

Програма економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2011 рік / Матеріали засідань Громадської ради.

Мідак Л.Я. Застосування лінійної множинної кореляції та реґресії в екології / Л.Я. Мідак, А.Г. Сіренко, Г.О. Сіренко // Вісник прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника ; Серія : біологія. – Вип. XV. – 2011. – C. 188–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Марія Броніславівна Корбут, Мирослав Степанович Мальований

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.