DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-3(66)-140-148

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ПОТОКУ В КЛАСИФІКАТОРІ ГІДРАВЛІЧНОМУ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ

Всеволод Петрович Франчук, Андрій Олексійович Бондаренко

Анотація


Якість природних нерудних пісків за фізико-механічними властивостями рідко відповідає діючим нормам. Тому необхідна переробка гірничої маси. Одним з найбільш трудомістких процесів переробки, який потребує більш ретельного вивчення, є процес відділення пісків від дрібнодисперсних домішок. Виділення з вихідної маси глинистих або мулистих частинок традиційно виконується в гравітаційних апаратах з горизонтальним рухом несучого потоку.

Процес гравітаційної переробки зернистих матеріалів у горизонтальному потоці пульпи супроводжується рухом несучого потоку в межах різнопохилих поверхонь, а також відтоком донизу згущеної пульпи. Коректний опис процесу виконаний шляхом розробки математичної моделі руху потоку в проточній частині класифікатору з використанням рівняння Ейлера для ідеальної (нев’язкої) рідини. У результаті математичного моделювання отримані теоретичні залежності для швидкості і прискорення потоку, з урахуванням кривизни перерізів, розділеного на характерні ділянки: розділення, осадження, витікання.

Мета роботи – розробка математичної моделі руху горизонтального потоку на ділянках розділення, осадження і витікання проточної частини класифікатору гідравлічного горизонтального з урахуванням розподілення потоку за глибиною.

Розроблена математична модель дозволяє отримати значення швидкостей і прискорень потоку в характерних ділянках процесу, що дозволить обґрунтувати раціональні параметри пристрою, який застосовується для гравітаційної переробки зернистих матеріалів.

Ключові слова


гравітаційне розділення; класифікатор горизонтальний; математичне моделювання; потік рідини

Повний текст:

PDF

Посилання


Франчук В.П. Теоретические основы процесса движения жидкости в классификаторе гидравлическом горизонтальном / В.П. Франчук, А.А. Бондаренко // Геотехническая механика : межвед. сб. науч. тр. / ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 114. – С. 185–191.

Богомолов А.И. Гидравлика : учебник / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1972. – 648 с.

Кизевальтер Б.В. Теоретические основы гравитационных методов обогащения / Б.В. Кизевальтер. – М. : Недра, 1979. – 295 с.

Шкундин Б.М. Гидромеханизация в энергетическом строительстве / Б.М. Шкун¬дин. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 224 с.

Ялтанец И.М. Гидромеханизация / И.М. Ялтанец, В.К. Егоров. – М. : Изд-во МГГУ, 1999.

Ландау Л.Д. Механика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гос. изд. технико-теоретической лит, 1954. – 795 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Всеволод Петрович Франчук, Андрій Олексійович Бондаренко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.