DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-3-6

ВИДИ ВІДМОВ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Наталія Олександрівна Балицька

Анотація


Визначено найбільш характерні види відмов прорізних фрез. За впливом на ресурс роботи фрез виділені дві основні групи руйнувань, що пов’язані з якістю виготовлення і підготовкою інструмента до роботи, а також з режимами обробки. Встановлено характерні види відмов фрез різної товщини. 

 


Ключові слова


прорізні фрези; відрізні фрези; відмови відрізних фрез; надійність; стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия : ГОСТ 2679-93. – Введ. 01.07.97. – К. : Госстандарт Украины, 1996.

А. с. 1209382 СССР, МКИ3 В 23 С 5/08. Фреза отрезная / А.В. Жаринов, В.И. Баранчиков, Л.С. Батманов, П.Д. Сысов, В.И. Титов (СССР). – № 3720113/25-08 ; заявл. 05.04.84 ; опубл. 07.02.86, Бюл. № 5.

А. с. 1701438 А1 СССР, МКИ3 В 23 С 5/08. Прорезная или отрезная дисковая фреза / В.А. Райхельсон (СССР). – № 4761349/08 ; заявл. 21.11.89 ; опубл. 30.12.91, Бюл. № 48.

Лорох Р. Повышение работоспособности дискових пил при отрезке круглих заготовок : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 / Лорох Роланд. – К., 1998. – 231 с.

Пат. 28445 Україна, МПК6 В 23 С 5/08 Фреза відрізна / Н.С. Равська, Р.П. Родін, Л.І. Ковальова, В.С. Карпович, О.О. Хмельов (UA), Р.Лорох (DE). – № 97020864 ; заявл. 27.02.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

Пат. 28451 Україна, МПК6 В 23 С 5/08 Фреза відрізна / Н.С. Равська, Р.П. Родін, Л.І. Ковальова, В.С. Карпович, О.О. Хмельов (UA), Р.Лорох (DE) ; заяв. і власник патенту Нац. техн. унів. України «КПІ». – № 97031010 ; заявл. 06.03.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

Пат. 55717 Україна, МПК7 В 23 С 5/08 Фреза відрізна / Н.С. Равська, Р.П. Родін, Б.В. Лупкін, В.Ю. Петренко ; заяв. і власник патенту Нац. техн. унів. України «КПІ». – № 2002054191 ; заявл. 22.05.2002 ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4.

Пат. 62099 Україна, МПК7 В 23 С 5/08 Фреза відрізна / Б.В. Лупкін, О.В. Мамлюк, Н.С. Равська, Р.П. Родін ; заяв. і власник патенту Київський авіаційний технікум. – № 2002118707 ; заявл. 01.11.2002 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12.

Пат. №2041029 Российская Федерация, МПК7 В 23 С 5/08. Прорезная или отрезная дисковая фреза / В.А. Райхельсон (RU). – № 93011261/08 ; заявл. 02.03.93 ; опубл. 09.08.95, Бюл. № 22.

Дисковые пилы с неравномерным шагом : монографія / П.Р. Родин, Н.С. Равская, А.Е. Бабенко, О.А. Боронко. – К. : НТУУ «КПИ», 2008. – 216 с.

Семенов А.В. Разработка дисковых пил с неравномерным шагом : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 / Семенов А.В. – К., 1998. – 194 с.

Панчук В.Г. Теоретичні основи проектування відрізних фрез : дис. ... докт. тех. наук : 05.03.01 / В.Г. Панчук. – К., 2009. – 360 с.

Васин С.А. Резание материалов : Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании : учебник / С.А. Васин, А.С. Верещака, В.С. Кушнер. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.

Розенберг Ю.А. Резание материалов : учебник / Ю.А. Розенберг. – Курган : Изд-во «Полиграфический комбинат» Зауралье, 2007. – 294 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Наталія Олександрівна Балицька

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.