АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ТОНКОМУ КУБОНІТОВОМУ ШЛІФУВАННІ ДЕТАЛЕЙ З ВИСОКОЛЕГОВАНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Олег Анатолійович Гавриш Національний технічний університет України «КПІ»
  • Анатолій Павлович Гавриш Національний технічний університет України «КПІ»
  • Петро Олексійович Киричок Національний технічний університет України «КПІ»
  • Тетяна Анатоліївна Роїк Національний технічний університет України «КПІ»
  • Юлія Юліївна Віцюк Національний технічний університет України «КПІ»

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-12-16

Ключові слова:

кубонітове шліфування, композити, умови експлуатації, високолеговані композити, температурне поле

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень миттєвих контактних температур, що утворюються на вершині різальної кромки кубонітового зерна при тонкому кубонітовому шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі утилізованих та відновлених шліфувальних відходів інструментальних сталей 7ХГ2ВМФ, 4ХМНФСА та 11Р3АМ3Ф2.

Досліджено вплив структури кубонітового кругу та режимів різання на рівень температур. Показано, що структура інструмента, зернистість та матеріал зв’язки кубонітового кругу суттєво впливають на температурне поле (миттєві контактні температури) при тонкому шліфуванні поверхонь деталей. Доведено, що для формування високих параметрів якості робочих поверхонь деталей з нових композитів необхідно застосовувати кубонітові шліфувальні круги на базі кубічного нітриду бору (КНБ) зернистістю 14–20 мкм на еластичній зв’язці (Бр1). Експериментально показано, що зменшення у 2–2,5 раза зернистості кубонітового кругу викликає суттєве зниження рівня контактних температур. Встановлено, що мінімізувати температурне поле у різальній зоні при тонкому кубонітовому шліфуванні нових високолегованих композитних сплавів на основі шліфувальних відходів інструментального виробництва можливо застосуванням дрібнозернистих кубонітових інструментів. Найвищі параметри якості робочих поверхонь деталей тертя з нових композитів досягаються шляхом використання тонких процесів фінішного механічного оброблення, а саме – тонкого кубонітового шліфування з такими режимами різання: швидкість обертання кубонітового кругу Vкр – 25–35 м/с; швидкість деталі Vд – 0,5–1 м/хв.; глибина різання t = 10–15 мкм, охолодження – 3 % розчин содової емульсії.

Посилання

Патент України № 60521, МПК С22 С 33/02. Композиційний підшипниковий матеріал / Роїк Т.А., Гавриш А.П., Киричок П.О., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01). Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі / Роїк Т. А, Гавриш А. П., Киричок П.О., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю., Мельник О. О., опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Патент України №102299, С22С33/02. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі / Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю., опубл. 25.06.2013, Бюл. №10.

Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Технологія і техніка друкарства. – № 3. –2012. – С. 65–77.

Вплив складу інструменту і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – № 5. – 2013. – С. 112–121.

Финишная обработка деталей сферической формы с наложением магнитных полей / Л.Е. Сергеев, А.П. Ракомсин, М.И. Сидоренко и др. // Технология машиностроения. – 2007. – № 12. – С. 25–27.

Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації : монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. – К. : НТУУ „КПІ”, 2012. – 196 с.

Гавриш А.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів : монографія / А.П. Гавриш, П.П. Мельничук. – Житомир : ЖДТУ, 2003. – 652 с.

Патент України № 39827 МПК(2006), G11B5/127 Спосіб вимірювання миттєвих контактних температур у зоні магнітно-абразивної обробки / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

Патент України № 39828 МПК(2006), G01К7/02, G11B5/127 Термопара / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, О.А. Гавриш, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 1. – С. 63–67.

Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальний сталей / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Вісник Тернопільського технічного університету. – №1. – 2013. – С. 10–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Гавриш, О. А., Гавриш, А. П., Киричок, П. О., Роїк, Т. А., & Віцюк, Ю. Ю. (2014). АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ТОНКОМУ КУБОНІТОВОМУ ШЛІФУВАННІ ДЕТАЛЕЙ З ВИСОКОЛЕГОВАНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 12–16. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-12-16

Номер

Розділ

Машинознавство