УПРАВЛІННЯ ВИСОТНОЮ БУДІВЛЕЮ ЯК СКЛАДНИМ ОБ’ЄКТОМ. МОДЕЛІ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Максим Михайлович Мельничук Житомирський державний технологічний університет
  • Андрій Миколайович Шостачук Житомирський державний технологічний університет http://orcid.org/0000-0001-7727-2950
  • Дмитро Миколайович Шостачук Житомирський державний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-1427-0429

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-17-21

Ключові слова:

висотна споруда, система управління, збурення, складна система

Анотація

Викладено особливості задач та види системного управління висотною будівлею як складним об’єктом, наведено математичну постановку задачі визначення реакції системи на збурення та алгоритм визначення пріоритетів для багатокритеріальної задачі прийняття рішення. 

Посилання

Шостачук А.М. Комплексна система безпеки перебування людей у висотних спорудах: системний підхід / А.М. Шостачук, Д.М. Шостачук / Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2010. – № 3(54). – C. 128–134.

Мельничук М.М. Автоматизована система контролю безпеки і комфорту перебування людей у висотних спорудах / М.М. Мельничук, Д.М. Шостачук // Тези VIII Всеукр. наук. конф. студ., магістрів та аспір. “Сучасні проблеми екології та геотехнологій” (Житомир, 23–24 бер. 2011 р.). – 2011. – С. 231.

Козак Ю. Конструкции высотных зданий / Ю.Козак. – М. : Стройиздат, 1986. – 308 с.

Гончарова А.Г. Небезпечні коливання висотних споруд / А.Г. Гончарова, В.С. Сорочинський, А.М. Шостачук // Тези VІІ Міжнар. наук. конф. студ., магістрів та аспір. „Сучасні проблеми екології та геотехнологій” (Житомир, 24–26 бер. 2010 р). – Т. 2. – Житомир, 2010, – С. 206–207.

О воздействии ветра на высотные монолитные здания / С.М. Ганин, А.С. Гузеев, А.О. Лебедев и др. // СтройПРОФИль. – № 8(54).

Инструментальное измерение ветровых колебаний высотных зданий / В.М. Острецов, Л.Б. Гендельман, А.Б. Вознюк и др. // Жилищное строительство. – 2005. – № 9. – С. 11–14.

Копилов О.Є. Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / О.Є. Копилов // Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2005.

Холщевников В.В. Проблема беспрепятственной эвакуации людей из высотных зданий и пути её решения / В.В. Холщевников // Строительная безопасность – 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.securpiess.ru/issue/SB/2006/count.htm.

Маляр Н.Н. Подход к определению приоритетов альтернатив для задач многокритериального выбора / Н.Н. Маляр // Проблемы управления и информатики. – № 4. – 2011. – С. 63–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Мельничук, М. М., Шостачук, А. М., & Шостачук, Д. М. (2014). УПРАВЛІННЯ ВИСОТНОЮ БУДІВЛЕЮ ЯК СКЛАДНИМ ОБ’ЄКТОМ. МОДЕЛІ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 17–21. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-17-21

Номер

Розділ

Машинознавство