DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-17-21

УПРАВЛІННЯ ВИСОТНОЮ БУДІВЛЕЮ ЯК СКЛАДНИМ ОБ’ЄКТОМ. МОДЕЛІ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ

Максим Михайлович Мельничук, Андрій Миколайович Шостачук, Дмитро Миколайович Шостачук

Анотація


Викладено особливості задач та види системного управління висотною будівлею як складним об’єктом, наведено математичну постановку задачі визначення реакції системи на збурення та алгоритм визначення пріоритетів для багатокритеріальної задачі прийняття рішення. 


Ключові слова


висотна споруда; система управління; збурення; складна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Шостачук А.М. Комплексна система безпеки перебування людей у висотних спорудах: системний підхід / А.М. Шостачук, Д.М. Шостачук / Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2010. – № 3(54). – C. 128–134.

Мельничук М.М. Автоматизована система контролю безпеки і комфорту перебування людей у висотних спорудах / М.М. Мельничук, Д.М. Шостачук // Тези VIII Всеукр. наук. конф. студ., магістрів та аспір. “Сучасні проблеми екології та геотехнологій” (Житомир, 23–24 бер. 2011 р.). – 2011. – С. 231.

Козак Ю. Конструкции высотных зданий / Ю.Козак. – М. : Стройиздат, 1986. – 308 с.

Гончарова А.Г. Небезпечні коливання висотних споруд / А.Г. Гончарова, В.С. Сорочинський, А.М. Шостачук // Тези VІІ Міжнар. наук. конф. студ., магістрів та аспір. „Сучасні проблеми екології та геотехнологій” (Житомир, 24–26 бер. 2010 р). – Т. 2. – Житомир, 2010, – С. 206–207.

О воздействии ветра на высотные монолитные здания / С.М. Ганин, А.С. Гузеев, А.О. Лебедев и др. // СтройПРОФИль. – № 8(54).

Инструментальное измерение ветровых колебаний высотных зданий / В.М. Острецов, Л.Б. Гендельман, А.Б. Вознюк и др. // Жилищное строительство. – 2005. – № 9. – С. 11–14.

Копилов О.Є. Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / О.Є. Копилов // Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2005.

Холщевников В.В. Проблема беспрепятственной эвакуации людей из высотных зданий и пути её решения / В.В. Холщевников // Строительная безопасность – 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.securpiess.ru/issue/SB/2006/count.htm.

Маляр Н.Н. Подход к определению приоритетов альтернатив для задач многокритериального выбора / Н.Н. Маляр // Проблемы управления и информатики. – № 4. – 2011. – С. 63–67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Максим Михайлович Мельничук, Андрій Миколайович Шостачук, Дмитро Миколайович Шостачук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.