DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-28-36

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Вадим Олегович Скирденко, Олександр Вікторович Акімов

Анотація


Досліджено вплив змінних факторів: напруженості магнітного поля, часу обробки композиції або наповнювача у індукторі установки та частоти високочастотної магнітної обробки на адгезійну міцність матеріалів. Отримано рівняння регресії, що адекватно описує технологію високочастотної магнітної обробки епоксикомпозитів, наповнених феромагнітним залізним суриком. Доведено домінуючий вплив часу обробки композицій у індукторі установки порівняно з іншими вхідними параметрами. Геометричну інтерпретацію отриманого рівняння регресії можна використати як номограму для прогнозування адгезійної міцності модифікованих високочастотним магнітним полем епоксикомпозитів, наповнених залізним суриком.


Ключові слова


епоксидні композити; експеримент; оптимізація; високочастотна електромагнітна обробка; математичне планування; адгезійна міцність

Повний текст:

PDF

Посилання


Букетов А.В. Властивості модифікованих ультразвуком епоксипластів / А.В. Буке¬тов, П.Д. Стухляк, І.В. Чихіра. – Тернопіль : Крок, 2011. – 201 с.

Тхір І.Г. Фізико-хімія полімерів : навч. посібн. / І.Г. Тхір, Т.В. Гуменецький. – Львів : Вид. нац. унта «Львівська політехніка», 2005. – 240 с.

Сапронов О.О. Дослідження природи хімічних і фізичних зв’язків епоксидних нанокомпозитів методом ІЧ-, ЕПР-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії / О.О. Сапронов // Наукові нотатки. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 43. – С. 62–73.

Сапронов О.О. Оптимізація складу захисного покриття методом математичного планування експерименту / О.О. Сапронов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-тех. зб. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – № 43. – Ч. ІІ. – С. 260–267.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Вадим Олегович Скирденко, Олександр Вікторович Акімов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.