ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАЦИОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ЗОНИ РІЗАННЯ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ЗА МАТЕМАТИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-37-41

Ключові слова:

температура різання, термічні напруження, торцеве фрезерування, продуктивність, цикл

Анотація

Розглянуто взаємовплив зміни температурного поля зони різання, термічних напружень різального леза та його стійкості. Виконано моделювання нестаціонарних температурних полів зони різання методом кінцевих різниць. Представлено результати дослідження розробленої моделі нестаціонарних температурних полів. 

Посилання

Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов / Н.Н. Зорев. – М. : Машгиз, 1956. – 367 с.

Остафьев В.®А. Расчет динамической прочности режущего инструмента / В.А. Остафьев. – М. : Машиностроение, 1979. – 168 с.

Остафьев В.А. Расчет нестационарных температурных полей при резании металлов / В.А. Остафьев, А.А. Чернявская. – М. : ЦНИИТЭ Стройдормаш, 1970. – 16 с.

Резников А.Н. Тепловые процессы в технологических системах : учебник / А.Н. Резни¬ков, Л.А. Резников. – М. : Машиностроение, 1990. – 288 с.

Редько С.Г. Процессы теплообразования при шлифовании металлов / С.Г. Редько. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1962. – 231 с.

Thomason P.F. Stady-State thermal stresses in wedge-shape cutting tools / P.F. Thomason // Trans ASME. – 1975. – B 97, № 3. – Pр. 1060–1066.

Лещинер Я.А Лезвийный инструмент из сверхтвердых материалов / Я.А. Лещинер, Р.М. Свиринский, В.В. Ильин. – К. : Техніка, 1981. – 120 с.

Нощенко О.М. Підвищення ефективності використання твердосплавних різців на основі об’ємного моделювання їх термоміцності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / О.М. Нощенко // Нац. техн. ун-т України "КПІ". – К., 2003. – 20 с.

Захарченко П.В. Технологические особенности механической обработки инструментом из поликристалических сверхтвердых материалов / П.В. Захарченко, В.М. Волкогон, А.В.°Бочко. – К. : Наук. думка, 1992. – 188 с.

Крижановський С.А. Прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання процесу різання та точності обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / С.А. Крижановський // Нац. техн. ун-т України "КПІ". – К., 2005. – 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Степчин, Я. А. (2014). ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАЦИОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ЗОНИ РІЗАННЯ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ЗА МАТЕМАТИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 37–41. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-37-41

Номер

Розділ

Машинознавство