DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-42-48

ВИКОРИСТАННЯ ПРИВОДІВ НАНО- ТА МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ УЛЬТРАПРЕЦИЗІЙНІЙ ОБРОБЦІ НА ВЕРСТАТАХ

Олександр Віталійович Шевченко, Сергій Анатолійович Манзюк

Анотація


Наведено результати досліджень щодо ефективності використання інструментального оснащення з пружними напрямними, оснащеного п’єзоприводами для нано- і мікропереміщень. Створення пружного підвісу різця за допомогою пружних пластин, що виконують функцію пружних напрямних чи шарнірів, забезпечує можливість попереднього навантаження пакета п’єзоелементів за рахунок деформації пружних пластин оснащення, достатній рівень жорсткості положення інструменту при різанні і необхідний діапазон позиціювання. Визначено статичні характеристики пружних частин різцетримачів та необхідні сили приводу для позиціювання інструменту, які дозволяють встановити вимоги для конструювання п’єзоприводів щодо забезпечення нано- та мікропозиціювання різального інструменту в заданому діапазоні. Результати досліджень отримані з використанням методу скінченних елементів.


Ключові слова


пружні напрямні; п’єзопривод; нано- та мікропереміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


Исполнительные устройства и системы для микроперемещений : учеб. пособие / А.А. Бобцов, В.И. Бойков, С.В. Быстров и др. – С.-Пб. : ГУ ИТМО, 2011. – 131 с.

Шевченко О.В. Використання методу скінченних елементів для визначення статичних характеристик різцетримачів з пружними пластинами / О.В. Шевченко // Вестник НТУУ “КПІ” / Машиностроение. – Вып. 49. – К., 2006. – С. 107–111.

Шевченко О.В. Підвищення точності обробки на токарних автоматизованих верстатах шляхом мікрорегулювання положення різця / О.В. Шевченко, Т.Г. Гримуд // Вісник НТУУ “КПІ” / Машинобудування. – Вып. 59. – К., 2010. – С. 59–64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олександр Віталійович Шевченко, Сергій Анатолійович Манзюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.