ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІКИ РУХУ ОСНОВИ НА ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІНТЕГРУЮЧОГО ГІРОГРАВІМЕТРА

Автор(и)

  • Олександр Олексійович Добржанський Житомирський державний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-4330-0287

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-49-57

Ключові слова:

гірогравіметр, вихідний сигнал, похибка, чутливий елемент, інтегруючий гірогравіметр

Анотація

Представлено результати досліджень щодо аналітичного представлення взаємо­зв’язку між вхідними відносно інтегруючого гірогравіметра, величинами та величинами складових вихідного сигналу чутливого елемента гірогравіметра. Знайдено аналітичні та кількісні оцінки складових вихідного сигналу інтегруючого гірогравіметра, оцінки похибок результату вимірювань цим приладом. Основні результати дослідження отримані за допомогою методу послідовних наближень при розв’язку нелінійних диференційних рівнянь та методу знаходження кількісних оцінок комплексних передатних коефіцієнтів приладу для різних частотних складових вхідних сигналів.

Посилання

Пешехонов В.Г. Ключевые задачи современной автономной навигации / В.Г. Пешехонов // Гироскокпия и навигация. – 1996. – № 1(12). – С. 48–55.

Error Analysis of a Pendulous Integrating Gyro Accelerometer / D.Bainbridge, P.Bidigare, C. Gupta et oll. // University of Minnesota, Minneapolis. – 1996.

Hopkins R.E. The Pendulous Integrating Gyroscope Accelerometer (PIGA) from the V-2 to Trident D5, the Strategic Instrument of Choice / R.E. Hopkins, F.Mueller, W.Haeussermann // Guidance, Navigation, and Control Conference & Exhibit, 6–9, Montreal, Canada. – 2001.

Kaiser T. A Micromachined Pendulous Oscillating Gyroscopic Accelerometer / T.Kaiser, G.Allen // Solid-State Sensor and Actuator Workshop, Hilton Head, South Carolina, 2000. – Pp. 85–88.

Ишлинский А.Ю. Лекции по теории гироскопов / А.Ю. Ишлинский, В.И. Борзов, Н.П. Степаненко. – М. : МГУ, 1983. – 248 с.

Одинцов А.А. Гироскопический интегратор линейных ускорений / А.А. Одинцов. – К. : НМК ВО, 1986. – 68 с.

Журавлев В.Ф. Основы теоретической механики / В.Ф. Журавлев. – М. : Физматлит, 2008. – 304 с.

Безвесільна О.М. Вимірювання гравітаційних прискорень / О.М. Безвесільна. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 264 с.

Гуляев В.И. Прикладные задачи теории нелинейных колебательных механических систем / В.И. Гуляев. – М. : Высшая шк., 1989. – 82 с.

Трауб Д.Ф. Итерационные методы решения уравнений / Д.Ф. Трауб. – М. : Мир, 1985. – 263 с.

Gramert W.R. Third generation aerogravity system / W.R. Gramert // International Association of Geodesy Symposium G4, IUGG XXI General Assembly. – Boulder, Colorado, 1995.

The LST Airborne Gravity System / J.C. Harrison, J.D. MacQueen, A.C. Rauhut, J.Y. Cruz // International Association of Geodesy Symposium G4, IUGG XXI General Assembly. – Boulder, Colorado, 1995.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Добржанський, О. О. (2014). ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІКИ РУХУ ОСНОВИ НА ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІНТЕГРУЮЧОГО ГІРОГРАВІМЕТРА. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 49–57. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-49-57

Номер

Розділ

Прилади