ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ БУРОВОГО ШЛАМУ ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФОГІПСУ

Ірина Юріївна Аблєєва, Леонід Дмитрович Пляцук, Ірина Григорівна Коцюба

Анотація


Охарактеризований негативний вплив на навколишнє середовище під час буріння свердловин для видобутку нафти. Обґрунтовано, що буровий шлам створює екологічне навантаження та знижує стійкість територій. Тому для вирішення цієї  проблеми необхідна його переробка із застосуванням екологічно безпечної та економічно ефективної технології. Запропонований хімічний метод утилізації даного виду відходу з використанням фосфогіпсу. Визначено, що на процес взаємодії значно буде впливати склад та структура бурового шламу. Був досліджений  хімічний, мінералогічний склад, структура зразків відходу буріння, а також деякі їх фізичні властивості. Проаналізований вплив фазового складу бурового шламу на ефективність взаємодії з фосфогіпсом. Доведена доцільність складу композиції з фосфогіпсу та бурового відходу за рахунок вмісту в шламі кварцу та алюмосилікатів. Оцінена можливість фіксування небезпечних речовин, у тому числі і важких металів, завдяки утворенню міцної структури гіпсобетону. 


Ключові слова


буровий шлам; фосфогіпс; хімічний метод переробки; гіпсобетон

Повний текст:

PDF

Посилання


Балаба В.И. Обеспечение экологической безопасности строительства скважин на море / В.И. Балаба // Бурение и нефть. – 2004. – № 1. – С. 18–21.

Оценка экотоксического действия зарубежных и отечественных буровых реагентов / В.Б. Барахнина, А.Х. Сафаров, Г.Г. Ягафарова и др. // Башкирский экологический вестник. – 2000. – № 2 (9). – С. 18–22.

Белов В.В. Современные эффективные гипсовые вяжущие, материалы и изделия. Научно-справочное издание / В.В. Белов, А.Ф. Бурьянов, В.Б. Петропавловская ; под общ. ред. А.Ф. Бурьянова. – Тверь : ТГТУ, 2007. – 132 с.

Домокеев А.Г. Строительные материалы / А.Г. Домокеев. – М. : Высшая школа, 1989. – 495 с., ил.

Ишбаев Т.Г. Рассмотрение различных путей утилизации отходов бурения нефтяных скважин / Т.Г. Ишбаев // Экологические проблемы нефтедобычи – 2012 : сб. науч. ст. – Уфа : Нефтегазовое дело, 2012. – С. 11–13.

Курганський В.М. До питання забруднення оточуючого середовища в процесі буріння нафтових та газових свердловин / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Геологія. – 2006. – Вип. 38–39. – С. 7–9.

Нечаева Е.Ю. Модификация свойств строительного гипса / Е.Ю. Нечаева, Р.А. Тугушев, В.М. Уруев // Известия Тульского гос. ун-та / Технические науки. – 2009. – № 1–2. – С. 107–113.

Пукіш А.В. До питання оцінки токсичності відходів буріння / А.В. Пукіш, М.В. Кедик // Проблеми нафтогазової промисловості. – 2008. – № 6. – C. 46–53.

Ярошевский А.А. Химический состав земной коры / А.А. Ярошевский // Природа–1997. – № 6. – С. 58–66.

Mishra S. A Review on Epigenetic Effect of Heavy Metal Carcinogens on Human Health / Mishra S., Dwivedi S.P., Singh R.B. // The Open Nutraceuticals Journal. – 2010. – Vol. 3. – Pp. 188–193.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-84-88

Copyright (c) 2016 Ірина Юріївна Аблєєва, Леонід Дмитрович Пляцук, Ірина Григорівна Коцюба

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.