ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ БУРІННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНОЧНИХ ФУНКЦІЙ

Автор(и)

  • Роман Богданович Вовк Житомирський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-94-102

Ключові слова:

технологічні проблеми, оціночні функції, буріння, локальні обмеження

Анотація

В даному дослідженні на основі аналізу типових процедур прийняття технологічних рішень побудовано формальний підхід моделювання технологічних проблем засобами теорії представлення та задоволення обмежень, що використано як основну ідею розробки інтелектуальної системи на основі обмежень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння. Виконано оцінку повноти та комплексності формальних представлень технологічних проблем буріння шляхом побудови проекції ієрархії обмежень відносно систем та множин обмежень із заданими лінгвістичними мітками на множину класів можливісних та нечітких технологічних проблем. Представлено спосіб рішення технологічних проблем на основі обмежень з ієрархічними мітками через обчислення функції успішності для локальних обмежень, розміщення яких по рівнях ієрархії стосовно коефіцієнтів їх міток може бути довільним або впорядкованим у випадку, коли обмеження з більш високими ваговими мітками знаходитимуться у відповідних рівнях, що забезпечують введення впорядкування ієрархії обмежень по індексах її рівнів. Введене представлення міток технологічних проблем дозволяє виконувати з’єднання міток змінних в усіх обмеженнях, де вони зустрічаються, при цьому початкова технологічна проблема характеризується відповідно невпорядкованою системою міток, невпорядкованими доменами змінних та обмежень, а також введеною з’єднувальною функцією для обмежень з невпорядкованими мітками.

Біографія автора

Роман Богданович Вовк, Житомирський державний технологічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Посилання

Семенцов Г.Н. Автоматизація процесу буріння свердловин : навч. посібник / Г.Н.Семенцов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 300 с.

Автоматизації технологічних процесів у нафтовій і газовій промисловості : навч. посібник / Г.Н. Семенцов, Я.Р. Когуч, Я.В. Куровець, М.М. Дранчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 300 с.

Горбійчук М.І. Оптимізація процесу буріння глибоких свердловин : навч. посібник / М.І. Горбійчук, Г.Н. Семенцов. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 493 с.

Ясов В.Г. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин : учебн. пособие / В.Г. Ясов. – Ивано-Франковск : ИФДТУНГ, 2004. – 207 с.

Вовк Р.Б. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета, В.Д. Мельник // Методи і прилади контролю якості. – 2012. – № 29. – С. 119–129.

Вовк Р.Б. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Р.Б. Вовк, В.Д. Мельник, Л.М. Гобир // Науковий вісник Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу. – 2013. – № 1 (34) – С. 73–81.

Tsang E. Foundations of Constraint Satisfaction / Tsang E. // Academic Press. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bracil.net/edward/FCS.html.

Kumar V. Algorithms for Constraint-Satisfaction Problems / Kumar V. // AI Magazine. – 1992. – Pp. 32–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aaai.org/ojs/index.php/ai-magazine/article /view/976 /894.

Hirayama K. Distributed partial constraint satisfaction problem. Principles and Practice of Constraint Programming-CP97/ Hirayama K., Yokoo M. – Vol. 1330. – 1997. – Pp. 222–236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // citeseerx.ist.psu.edu /viewdoc/download?doi=10.1.1.103.5350&rep=rep1&type=pdf.

Schiex T. Valued constraint satisfaction problems / Schiex T., Fargier H., Verfaillie G. // Procd. of the 14-th int. conf. on AI. – Рp. 631–637. – August 20–25, 1995. – Montreal, Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.51.8165&rep=rep1&type=pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Вовк, Р. Б. (2014). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ БУРІННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНОЧНИХ ФУНКЦІЙ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 94–102. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-94-102

Номер

Розділ

Розробка корисних копалин