ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДОБУТКУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ НА ЙОГО ПІДПОВЕРХНЕВУ СТРУКТУРУ

Олег Вікторович Горобчишин, Наталя Валеріївна Зуєвська, Олександра Євгеніївна Мацук

Анотація


Розглянуто можливість використання електронної мікроскопії для дослідження впливу видобутку блочного каменю на його підповерхневу структуру та проведено аналіз отриманих фотозображень. Дане дослідження допоможе візуально оцінити вплив обраного методу та його актуальність. Запропонована методика підвищує ступінь достовірності і надійності висновків, вона може становити практичний інтерес для наукових співробітників і практиків, що займаються проблемами дослідження якості блочного каменю, дає можливе створення системи накопичення, зберігання і використання необхідної та достовірної інформації при оцінці якісних параметрів порід.


Ключові слова


дефекти; мікротріщини; обробка; фотозображення; камінь

Повний текст:

PDF

Посилання


Зуєвська Н.В. Зміна міцнісних характеристик гранітних блоків в залежності від способу видобування / Н.В. Зуєвська // Вiсті Донецького гірничого ін-ту (ДВНЗ «ДонНТУ»). – 2012. – № 1 (30)–2 (31). – С. 446–470.

Бойко В.В. Проблеми сейсмічної безпеки вибухової справи на кар'єрах України / В.В. Бойко. – К. : ТОВ "Видавництво Сталь", 2012. – 235 с.

Розвиток комбінованого методу відділення монолітів від масиву гірських порід / В.Г. Кравець, К.К. Ткачук, А.Л. Ган та ін. // Вісник НТУУ«КПІ» / Серія : Гірництво. – 2010. – Вип. 19. – С. 69–78.

Зуєвська Н.В. Вплив технології видобування природного каменю на його міцнісні характеристики / Н.В. Зуєвська // Проблеми гірського тиску : зб. наук. пр. – 2012. – № 1 (20)–2 (21). – С. 3–9.

Коробійчук В.В. Управління якістю каменю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп’ютерних технологій : дис. .... канд. тех. наук : 05.15.03 / В.В. Коробійчук. – Житомир, 2008. – 230 с.

Коробійчук В.В. Вплив бурових робітна якість первинного моноліту при його відокремленні від масиву / В.В. Коробійчук, В.В. Котенко // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 160–166.

Ткачук К.К. Аналіз впливу якості бурових робіт на видобуток блочного каменю / К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк // Перспективи освоєння підземного простору : матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів (10–11 квіт. 2012 р.). – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – С. 39–42.

Миронов В.Л. Основы сканирующей микроскопии : учеб. пособие / В.Л. Миронов. – Нижний Новгород : Институт физики и микроструктуры РАН, 2004. – 114 с.

Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки : підручник / М.Г. Находкін, Д.І. Шека. – К. : Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2005. – 431 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-103-107

Copyright (c) 2016 Олег Вікторович Горобчишин, Наталя Валеріївна Зуєвська, Олександра Євгеніївна Мацук

Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.