DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-120-126

АНАЛІЗ ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПАРАТА З ПРОВАЛЬНИМИ ТАРІЛКАМИ

Іван Сергійович Козій, Лариса Леонідівна Гурець, Інна Олександрівна Трунова, Тетяна Володимирівна Курбет

Анотація


Стаття присвячена зниженню техногенного навантаження від пилових викидів хімічної промисловості шляхом вдосконалення системи пилоочищення із застосуванням високоефективного обладнання. Запропоновано зниження пилових викидів в атмосферне повітря шляхом вдосконалення системи пилоочищення із застосуванням апарата з провальними тарілками великих отворів. Розглянуто гідродинамічні режими роботи апарата з провальними тарілками великих отворів. Обладнання такого типу відповідає вимогам комплексного санітарного очищення газів, коли змінюються показники рідкої фази, що поглинає тверді частки і має широкий, стабільний режим роботи за швидкістю газу. Проведено експериментальні дослідження пилоочищення на лабораторному стенді з провальними тарілками великих отворів, які підтвердили високу ефективність, порівняно з існуючим пилогазоочисним обладнанням, що використовується у виробництві пігментного двоокису титану. Дослідження процесу пилоочищення в апараті дозволили встановити залежність ефективності пилоочищення від конструктивних характеристик і режимів роботи. Встановлено ефективність очищення від пилу на рівні 99,6 %.


Ключові слова


атмосфера; гідродинаміка; пилоочищення; провальна тарілка

Повний текст:

PDF

Посилання


Вальдберг А.Ю. Технология пылеулавливания / А.Ю. Вальдберг. – Л. : Машиностроение, 1985. – 192 с.

Очистка промышленных газов от пыли / В.Н. Ужов, А.Ю. Вальдберг, Б.И. Мягков, И.К. Решидов. – М. : Химия, 1981. – 392 с.

Гурець Л.Л. Очистка промислових газів в апаратах із провальними тарілками великих отворів / Л.Л. Гурець, І.С. Козій // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського – 2008. – № 5 (52), Ч. 2. – С. 162–164.

Козій І.С. Використання апаратів мокрого пилоочищення при виробництві двоокису титану / І.С. Козій, Л.Л. Гурець // Матер. V Міжнар. ювілейної наук.-практ. конф. «Екологія. Економіка. Енергозбереження» (м. Суми, 14–16 трав. 2009 р.). – С. 39.

Aйтбаев Е. Взаимодействие фаз при истечении газа в жидкость через одно и группу отверстий и гидродинамика крупнодырчатых провальних тарелок : дис. … канд. техн. наук : 05.17.08 / Айтбаев Е. – М., 1983. – 183 с.

Пляцук Л.Д. Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів / Пляцук Л.Д., Гурець Л.Л., Козій І.С. // Вісник СумДУ. – 2009. – № 1. – С. 61–66.

Сувак Е.В. Очистка газовых выбросов от высокодисперсных частиц в дисперсно-кольцевом потоке / Е.В. Сувак, Н.А. Войнов, Н.Ю. Житкова // Химия растительного сырья. – 2000. – № 4. – С. 85–101.

Молдабеков Ш.М. Очистка фосфор-, фтор- и серусодержащих газов производства фосфора и его соединений : дис. … докт. техн. наук : 05.17.01 / Ш.М. Молдабеков. – М., 1984. – 529 с.

Исследование гидродинамики и массопередачи в газовой фазе на провальных тарелках крупной перфорацией / Ш.М. Молдабеков, С.М. Почанова, И.П. Левш, М.И. Ниязов // Весник АН Каз ССР. – 1976. – № 8. – С. 68–72.

Хромова Е.М. Конденсационные механизмы улавливания субмикронных пылей в мокрых газоочистителях : дис…. канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Хромова Елена Михайловна. – Томск, 2005. – 152 с.

Паспортизація пилу двоокису титану та пошук шляхів для зменшення його втрат на ВАТ «Сумихімпром» / І.С. Козій, Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець, С.В. Вакал // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського. – 2009. – № 6 (59). – С. 193–195.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Іван Сергійович Козій, Лариса Леонідівна Гурець, Інна Олександрівна Трунова, Тетяна Володимирівна Курбет

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.