АНАЛІЗ ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПАРАТА З ПРОВАЛЬНИМИ ТАРІЛКАМИ

Автор(и)

  • Іван Сергійович Козій Сумський державний університет
  • Лариса Леонідівна Гурець Сумський державний університет
  • Інна Олександрівна Трунова Сумський державний університет
  • Тетяна Володимирівна Курбет Житомирський державний технологічний університет http://orcid.org/0000-0003-3526-2273

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-120-126

Ключові слова:

атмосфера, гідродинаміка, пилоочищення, провальна тарілка

Анотація

Стаття присвячена зниженню техногенного навантаження від пилових викидів хімічної промисловості шляхом вдосконалення системи пилоочищення із застосуванням високоефективного обладнання. Запропоновано зниження пилових викидів в атмосферне повітря шляхом вдосконалення системи пилоочищення із застосуванням апарата з провальними тарілками великих отворів. Розглянуто гідродинамічні режими роботи апарата з провальними тарілками великих отворів. Обладнання такого типу відповідає вимогам комплексного санітарного очищення газів, коли змінюються показники рідкої фази, що поглинає тверді частки і має широкий, стабільний режим роботи за швидкістю газу. Проведено експериментальні дослідження пилоочищення на лабораторному стенді з провальними тарілками великих отворів, які підтвердили високу ефективність, порівняно з існуючим пилогазоочисним обладнанням, що використовується у виробництві пігментного двоокису титану. Дослідження процесу пилоочищення в апараті дозволили встановити залежність ефективності пилоочищення від конструктивних характеристик і режимів роботи. Встановлено ефективність очищення від пилу на рівні 99,6 %.

Посилання

Вальдберг А.Ю. Технология пылеулавливания / А.Ю. Вальдберг. – Л. : Машиностроение, 1985. – 192 с.

Очистка промышленных газов от пыли / В.Н. Ужов, А.Ю. Вальдберг, Б.И. Мягков, И.К. Решидов. – М. : Химия, 1981. – 392 с.

Гурець Л.Л. Очистка промислових газів в апаратах із провальними тарілками великих отворів / Л.Л. Гурець, І.С. Козій // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського – 2008. – № 5 (52), Ч. 2. – С. 162–164.

Козій І.С. Використання апаратів мокрого пилоочищення при виробництві двоокису титану / І.С. Козій, Л.Л. Гурець // Матер. V Міжнар. ювілейної наук.-практ. конф. «Екологія. Економіка. Енергозбереження» (м. Суми, 14–16 трав. 2009 р.). – С. 39.

Aйтбаев Е. Взаимодействие фаз при истечении газа в жидкость через одно и группу отверстий и гидродинамика крупнодырчатых провальних тарелок : дис. … канд. техн. наук : 05.17.08 / Айтбаев Е. – М., 1983. – 183 с.

Пляцук Л.Д. Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів / Пляцук Л.Д., Гурець Л.Л., Козій І.С. // Вісник СумДУ. – 2009. – № 1. – С. 61–66.

Сувак Е.В. Очистка газовых выбросов от высокодисперсных частиц в дисперсно-кольцевом потоке / Е.В. Сувак, Н.А. Войнов, Н.Ю. Житкова // Химия растительного сырья. – 2000. – № 4. – С. 85–101.

Молдабеков Ш.М. Очистка фосфор-, фтор- и серусодержащих газов производства фосфора и его соединений : дис. … докт. техн. наук : 05.17.01 / Ш.М. Молдабеков. – М., 1984. – 529 с.

Исследование гидродинамики и массопередачи в газовой фазе на провальных тарелках крупной перфорацией / Ш.М. Молдабеков, С.М. Почанова, И.П. Левш, М.И. Ниязов // Весник АН Каз ССР. – 1976. – № 8. – С. 68–72.

Хромова Е.М. Конденсационные механизмы улавливания субмикронных пылей в мокрых газоочистителях : дис…. канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Хромова Елена Михайловна. – Томск, 2005. – 152 с.

Паспортизація пилу двоокису титану та пошук шляхів для зменшення його втрат на ВАТ «Сумихімпром» / І.С. Козій, Л.Д. Пляцук, Л.Л. Гурець, С.В. Вакал // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського. – 2009. – № 6 (59). – С. 193–195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Козій, І. С., Гурець, Л. Л., Трунова, І. О., & Курбет, Т. В. (2014). АНАЛІЗ ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПАРАТА З ПРОВАЛЬНИМИ ТАРІЛКАМИ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 120–126. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-120-126

Номер

Розділ

Розробка корисних копалин