МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Автор(и)

  • О. В. Харламова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-146-150

Ключові слова:

екологічна небезпека, екологічна безпека, техногенні та соціогенні чинники формування небезпеки, управління, техногенні землетруси, біогаз

Анотація

Здійснено моніторинг стану екологічної небезпеки в індустріально навантаженому  регіоні – Кременчуцькій соціально-економічній зоні. Виявлено регіонально значущі  чинники небезпеки та основні типи її джерел. Проаналізовано особливості формування екологічної небезпеки внаслідок дії регіонально значущих чинників її виникнення. Розроблено технічні рішення з управління екологічною безпекою на основі техногенних чинників. Розроблено технології для реалізації соціогенних чинників управління екологічною безпекою, а також технічні рішення щодо конкретних заходів з поліпшення стану довкілля.

Посилання

Шмандій В.М. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) : дис. ... докт. техн. наук : 21.06.01 / Володимир Михайлович Шмандій. – Харків, 2003. – 356 с.

Шмандий В.М. Научно-методические принципы исследования состояний техногенной безопасности в регионе / В.М Шмандий // Вісник КДПУ. – 2002. – Вип. 5 (16). – С. 19–24.

Харламова О.В. Теоретичні основи управління екологічною безпекою техногенно навантаженого регіону / О.В. Харламова, М.С. Мальований, Л.Д. Пляцук // Екологічна безпека. – 2012. – Вип. 1 (13). – С. 9–12.

Вплив гранулометричного складу наноструктурованого адсорбенту на ефективність очистки стічних вод від нафтопродуктів / О.В. Харламова, Л.А. Бездєнєжних, Т.Г. Нечипоренко-Шабуніна та ін. // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту. – 2012. – Вип. 2 (73). – С. 147–149.

Економічні аспекти екологічної безпеки : монографія / М.І. Сокур, В.М. Шмандій, П.Є. Гаврилов та ін. – Кременчук : ПП Щербатих, 2011. – 200 c.

Ярмула Я.В. Управління екологічною безпекою в районі розміщення об’єктів нафтотранспортного комплексу / Я.В. Ярмула, О.В. Харламова // Екологічні проблеми регіонів України : III міжнар. наук. конф. студ., магістр. і аспірант. (24–26 берез. 2010 р.) : матеріали конф. – Одеса, 2010. – С. 125–126.

Shmandiy V. Influence of territorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste / V.Shmandiy, О.Kharlamova // Екологічна безпека. – 2009. – Вип. 5. – С. 9–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-12

Як цитувати

Харламова, О. В. (2014). МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(67), 146–150. https://doi.org/10.26642/tn-2013-4(67)-146-150

Номер

Розділ

Розробка корисних копалин