DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-1(68)-17-20

ПОБУДОВА КОМПОНОВКИ ШПИНДЕЛЯ ВЕРСТАТА З КАНАТНИМ ГАСІННЯМ ВІБРОКОЛИВАНЬ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА РОЗПИЛЮВАННЮ КАМ’ЯНИХ ВИРОБІВ

Петро Арисович Чемоданов

Анотація


Охарактеризовано особливості застосування в каменеобробних верстатах швидкісного діапазону шпинделя з робочим інструментом при обробці та розпилюванні кам’яних виробів. Визначено виникнення некерованих віброколивань шпиндельного вузла з робочим інструментом в фазах його врізання та виходу з кам’яних заготовок, через що виникають певний брак кам’яних виробів та поломки деталей шпинделя або робочого інструменту. Запропонована ескізна компоновка технологічної системи шпинделя каменеобробного верстата знешкоджує негативну дію некерованих віброколивань під час виконання операції шліфування, фрезерування або розпилювання кам’яних заготовок. Було виведено аналітичні залежності для розрахунку діаметра сталевого каната верстатного шпинделя з канатним гасінням віброколивань. Також було запропоновано застосування в металообробних верстатах технологічної системи шпинделя з канатним гасінням віброколивань. Було наведено приклад розрахунку діаметра каната для такого верстатного шпинделя з застосування формули Ейлера для визначення натягу каната за його контактним зчепленням з деталями верстатного шпинделя. Було представлено креслення ескізної компоновки верстатного шпинделя з канатним гасінням віброколивань.

Ключові слова


верстатний шпиндель; віброколивання; діаметр каната; ескізна компоновка

Повний текст:

PDF

Посилання


Металлорежущие станки : учебник / Под. ред. В.Э. Пуша. – М. : Машиностроение, 1985. – 256 с.

Верстатний шпиндель з гасінням віброколивань. Реєстраційний номер заявки 201306826, дата подання 31.05.2013 р.

Металлорежущие станки : учеб. пособие / Н.С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1980. – 500 с.

Чемоданов, П. ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ФРЕЗЕРУВАННЯ АЛМАЗНИМ ПРОФІЛЬНИМ РОЛИКОМ СКЛАДНОПРОФІЛЬНОЇЇ ПОВЕРХНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ВИРОБУ З ГРАНІТУ / Петро Чемоданов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2012. – N 1 (60). - С. 31-36.

Исполнительные органы очисных комбайнов для тонких пологих пластов / Н.Г. Бойко, А.В. Болтян, В.Г. Шевцов и др. – Донецк : Донеччина, 1996. – 223 с.

Бойко М.Г. Навантаження вугілля очисними комбайнами / М.Г. Бойко. – Донецьк : РВА Дон НТУ, 2002. – 157 с.

Кудинов В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов. – Машиностроение, 1967. – 360 с.

Орликов М.Л. Динамика станков : учебн. Пособие / М.Л. Орликов. – К. : Вища школа. Головне вид-во, 1980. – 256 с.

Zeng I. An investigation of material in polishing fixed abrasives pocendings of inecheme / Zeng I., Tam H.Y. // Journal of Engineering Manufacture. – Vol. 216. – 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Петро Арисович Чемоданов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.