DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-1(68)-37-43

ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОТУЖНОСТЕЙ В КОГНІТИВНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ З ЛІНІЙНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ

Максим Анатолійович Гірник

Анотація


У роботі досліджуються методи розподілу потужностей передавачів в багатопрогінних когнітивних радіомережах (КРМ) з лінійною топологію. Розглянуто сценарій, де КРМ працює паралельно з первинною мережею (ліцензованого орендатора даного діапазону частот), за умови, що створювані перешкоди для первинної мережі обмежені певним граничним рівнем. У багатопрогінних КРМ інформація, надіслана вузлом-джерелом, на шляху до вузла-адресата проходить кілька ретрансляцій від вузла до вузла. Під час кожної ретрансляції інформація декодується і надсилається до наступного вузла. Передбачається, що передані сигнали можуть досягати сусідніх вузлів, тим самим створюючи для них перешкоди.

У даній статті показано, що для лінійних КРМ оптимальний розподіл потужностей досягається за умови рівності пропускних здатностей всіх проміжних каналів передачі та обмеження на завади найбільш зашумленого користувача первинної системи, задоволеного з рівністю. 


Ключові слова


електрозв’язок; когнітивне радіо; оптимізація розподілу потужностей

Повний текст:

PDF

Посилання


Xiao J. LTE network spectrum with cognitive radios: From concept to implementation / Xiao J. Hu R.Q., Qian Yi, Gong Lei // IEEE Wireless Communications. – 2013. – Issue 2. – Pp. 12–19.

Practical Issues for Spectrum Management With Cognitive Radios / Dudley S.M. and other // Proceedings of the IEEE. – 2014. – Issue 3. – Pp. 242–264.

Громаков Ю.А. Повышение скорости передачи данных в сетях GSM на основе когнитивного радио / Ю.А. Громаков, В.В. Родионов, К.С. Настасин // Электросвязь. – 2012. – № 1. – С. 21–25.

Goldsmith A. Breaking spectrum gridlock with cognitive radios: An information theoretic perspective / Goldsmith A., Jafar S., Maric I., Srinivasa S. // Proceedings of the IEEE. – 2009. – № 5. – Pp. 894–914.

Laneman J.N. Cooperative diversity in wireless networks: Efficient protocols and outage behavior / Laneman J.N., Tse D.N.C., Wornell G.W. // IEEE Transactions on Information Theory. – 2004. – № 12. – Pp. 3062–3080.

Gamal A.A.El. Capacity theorems for the relay channel / Gamal A.A.El, Cover T.M.// IEEE Transactions on Information Theory. – 1979. – № 5. – Pp. 572–584.

Hasna M. Optimal power allocation for relayed transmissions over Ray leigh-fading channels / Hasna M., Alouini M.-S. // IEEE Transaction on Wireless Communications. – 2004. – № 6. – Pp. 1999–2004.

Dohler M. Resource allocation for FDMA-based regenerative multihop links / Dohler M., Gkelias A., Aghvami H. // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2004. – № 6. – Pp. 1989–1993.

Sub carrier and power allocation for OFDMA-based regenerative multi-hop links / Shi J., Zhang Z.-Y., Qiu P.-L., Yu G.-D. // Proceedings of IEEE International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. – Wuhan (China), 2005. – Pp. 207–210.

Girnyk M.A. Optimal power allocation in multi-hop cognitive radio networks / Girnyk M.A., Xiao M., Rasmussen L.K. // Proceedings of IEEE 22nd International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications. – Toronto (Canada), 2011. – Pp. 472–476.

Gong Sh. Robust Performance of spectrum sensing in cognitive radio networks / Gong Sh., Wang P., Huang J. // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2013. – Issue 5. – Pp. 2217–2227.

Elias P. A note on the maximum a network / Elias P., Feinstein A., Shannon C.E. // IRE Transactions on Information Theory. – 1956. – Vol. 2, № 4. – Pp. 111–119.

Haykin S. Cognitive radio: brain-empowered wireless communications / Haykin S. // IEEE journal on selected areas in communications. – 2005. – № 2. – Pp. 201–220.

Boyd S. Convex optimization / Boyd S., Vandenberghe L. – Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2004. – 716 р.

Girnyk M.A. Cooperative communication for multi-user cognitive radio networks / Girnyk M.A. // Licentiate thesis. – Stockholm (Sweden), KTH Royal Institute of Technology, 2012. – 152 р.

Henrion R. On constraint qualifications / Henrion R. // Journal of Optimization Theory and Applications. – 1992. – № 1. – Pp. 187–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Максим Анатолійович Гірник

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.