DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-1(68)-82-88

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПОХИБОК НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯХ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

Юрій Олександрович Подчашинський

Анотація


Розглянуто математичні моделі та методи моделювання випадкових похибок на відеозображеннях. Дані відеозображення містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри промислових виробів з природного каменю. Випадкові похибки виникають внаслідок впливу теплових шумів у перетворювачі «світло–сигнал» та інших електронних схемах пристроїв формування відеозображень, неоднорідності оптичного середовища між виробом та даним пристроєм, впливу інших несприятливих факторів у виробничих умовах. Моделювання випадкових похибок здійснено на основі методу формуючого фільтра та на основі авторегресійної моделі. Результати моделювання необхідні при розробці алгоритмічних процедур компенсації випадкових похибок та для підвищення точності визначення геометричних параметрів виробів в автоматизованих системах. 


Ключові слова


відеозображення; геометричні параметри; випадкові похибки

Повний текст:

PDF

Посилання


Добыча и обработка природного камня : справочник / под ред. А.Г. Смирнова. – М. : Недра, 1990. – 445 с.

Визначення показників кольору та геометричних характеристик текстури облицювального каменю / М.Т. Бакка, О.О. Ремезова, А.О. Криворучко, Є.С. Купкін, Ю.О. Подчашинський // Сборник научных трудов Национального горного университета. – 2004. – № 19, Т. 1. – С. 23–30.

Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій обробки відеоінформації в гірничо-геологічній галузі / А.О. Криворучко, Є.С. Купкін, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2005. – № 1(32). – С. 107–116.

Горелик С.Л. Телевизионные измерительные системы / С.Л. Горелик, Б.М. Кац, В.И. Киврин. – М. : Связь, 1980. – 168 с.

Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д.Форсайт, Ж.Понс. – М. : Вильямс, 2004. – 928 с.

Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений : учеб. пособие / Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. – М. : Высшая школа, 1983. – 295 с.

Претт У. Цифровая обработка изображений / У.Претт. – М. : Мир, 1982. – 792 с.

Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р.Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.

Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – М. : Наука, 1978. – 400 с.

Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы / С.М. Ермаков. – М. : Наука, 1975. – 472 с.

Ермаков С.М. Курс статистического моделирования / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – М. : Наука, 1982. – 296 с.

Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник / В.М. Томашевський. – К. : BHV, 2005. – 352 с.

Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах / Ю.Г. Полляк. – М. : Советское радио, 1971. – 400 с.

Шалыгин А.С. Прикладные методы статистического моделирования / А.С. Шалыгин, Ю.И. Палагин. – Л. : Машиностроение, 1986. – 320 с.

Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике / В.В. Быков. – М. : Советское радио, 1971. – 326 с.

Подчашинський Ю.О. Математична модель двовимірних масивів вимірювальної інформації про механічні величини / Ю.О. Подчашинський // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2009. – № 4(51). – С. 173–179.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Юрій Олександрович Подчашинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.