DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-1(68)-133-137

ВПЛИВ МЕЖІ ПОДІЛУ РІЗНОМІЦНІСНИХ МАСИВІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ ПРИ ВИБУХУ СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ

Олександр Олександрович Фролов, Олег Маркович Терентьєв, Володимир Володимирович Котенко

Анотація


Доведено вплив межі поділу в різноміцнісних скельних гірських породах на розподіл напружень при руйнуванні їх вибухом свердловинних зарядів. Отримано чисельні значення зміни максимальних напружень при поширенні хвилі напружень в напрямку від більш міцної породи, що має меншу акустичну жорсткість, до менш міцної та в напрямку поширення хвилі напружень від менш міцної до більш міцної породи.  


Ключові слова


різноміцнісний масив; вибух; ударна хвиля; напруження; межа поділу; заряд вибухової речовини

Повний текст:

PDF

Посилання


Федоренко П.И. Буровзрывные работы : учебник / П.И. Федоренко. – М. : Недра, 1991. – 272 с.

Ремез Н.С. Численное моделирование динамического поведения многокомпонентной вязкопластической среды под действием взрыва цилиндрического заряда конечной длины / Н.С. Ремез // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. тр. НАН Украины. Ин-т математики. – К., 1998. – С. 177–179.

Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах : дис. ... докт. техн. наук : 05.15.03 / О.О. Фролов. – К., 2014. – 369 с.

Фролов О.О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень / О.О. Фролов // Вісник НТУУ "КПІ" ; Серія "Гірництво" : зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Олександрович Фролов, Олег Маркович Терентьєв, Володимир Володимирович Котенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.