DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-16-20

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПОПИТУ ПАСАЖИРІВ НА ПОСЛУГИ РІЗНИХ ТИПІВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Віктор Васильович Аулін, Дмитро Вадимович Голуб

Анотація


Розглянуто теоретичне обґрунтування прогнозування попиту типологічних груп пасажирів на різні типи транспортних засобів на основі побудованої моделі привабливості маршрутів міського транспорту шляхом обліку оцінки пасажирами з використанням методу Лайкерта, параметрів транспортного процесу. Визначено попит груп пасажирів на транспортні послуги різних типів міського транспорту на прикладі м. Кіровограда.


Ключові слова


міський транспорт; прогнозування; маршрути; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бонсалл П.У. Моделирование пассажиропотоков в транспортной системе / П.У. Бонсалл, А.Ф. Чемперноун, А.К. Мейсон, А.Г. Уильсон. – М. : Транспорт, 1982. – 205 с.

Власов Ю.Л. Математическая модель спроса пассажиров на пассажирские транспортные средства / Ю.Л. Власов, В.И. Рассоха // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств : докл. IV междун. научно-техн. конф. – Пенза, ПГУАС, 2006. – С. 277–282.

Володченко С.В. Моделирование распределения пассажирских потоков в крупных городах : автореф. дис. ... к.т.н. : 05.22.10 / С.В. Володченко. – Санкт-Петербург, СПбГАСУ. 2005. – 17 с.

Спирин И.В. Научные основы комплексной реструктуризации городского автобусного транспорта : автореф. дис. ... д.т.н. : 05.22.01 / И.В. Спирин. – Москва, 2007. – 38 с.

Шаров М.И. Совершенствование метода оценки транспортного спроса на перевозки городским пассажирским транспортом : автореф. дис. ... к.т.н. : 05.22.10 / М.И. Шаров. – Иркутск, 2008. – 22 с.

Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід / В.Т. Циба. – Київ, МАУП, 2002. – 248 с.

Горбачов П.Ф. Підхід до визначення ймовірності вибору пасажиром шляху пересування / П.Ф. Горбачов // Автомобільний транспорт. – Харків : ХНАДУ, 2006. – Вип. 19. – С. 88–91.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Віктор Васильович Аулін, Дмитро Вадимович Голуб

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.