DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-21-28

ВИЯВЛЕННЯ СУКУПНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕСКД, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ НАДІЙНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ

Віктор Васильович Аулін, Сергій Володимирович Лисенко, Ігор Володимирович Бичовий

Анотація


Дано аналіз проблеми надійності елементів електронної системи керування двигуном (ЕСКД) та вплив її на надійність автомобіля в цілому. Показано, що її розв’язок зв’язків з ступенем повноти інформації про надійність. При побудові математичних моделей використовується minmax або maxmin підхід. Розроблено методику виявлення відмов та несправностей елементів ЕСКД автомобіля, дана їх класифікація і розглянуті її етапи та кроки. Наведено загальний вигляд представлення вихідних даних і оціночних показників процедури виявлення елементів ЕСКД, що обмежують надійність.


Ключові слова


автомобіль; двигун; надійність; математична модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е.С. Кузнецов. – М. : Транспорт, 1982. – 224 с.

Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем : учеб. пособие / Е.Ю. Барзилович. – М. : Высшая школа, 1982. – 231 с.

Барзилович Е.Ю. Некоторые математические вопросы теории обслуживания сложных систем / Е.Ю. Барзилович, В.А. Каштанов. – М. : «Советское радио», 1971. – 271 с.

Барлоу Р.Е. .Математическая теория надежности / Р.Е. Барлоу, Ф.Прошан ; пер с англ., за ред. Б.В. Гнеденко. – М. : «Советское радио», 1969. – 488 с.

Зенченко В.А. Некоторые проблемы технической эксплуатации электронных систем управления двигателем отечественных автомобилей / В.А. Зенченко В.А. Васильев, М.А. Федянин // МАДИ(ГТУ). – М., 1998. – 24 с.

Beichelt F. Inspection und Ernenerung eines tecnisehen Systems bei unberhannter Lebens – Zeitverteilung. «Electron. Informationsverarb. und Kybrn». – 1973, 9, № 4, 5. – Р. 197–202.

Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М. : Статистика, 1974. – 159 с.

ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – М. : Изд. стандартов, 1990. – 37 с.

ГОСТ 18.322. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

Методика определения показателей надежности автомобилей при проведении сравнительных эксплуатационных испытаний в условиях международных перевозок / Кузнецов Е.С., Низов М.А., Зенченко В.А. и др. – М. : АСМАП, 2002. – 200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Віктор Васильович Аулін, Сергій Володимирович Лисенко, Ігор Володимирович Бичовий

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.