DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-29-32

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННІ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ

Віктор Васильович Аулін, Д. Є. Панарін

Анотація


В статті проаналізовано сучасний стан питань, стосовно систем дистанційної електронної діагностики, розглянуто взаємозв’язок дистанційної електронної діагностики з процесом технічного обслуговування автомобілів.

Досліджено можливості дистанційної електронної діагностики автомобільних систем, та переваги цього типу діагностики у процесі технічного обслуговування і поточного ремонту. Врахувавши можливості електронних систем керування вузлами та агрегатами автомобіля в процесі експлуатації та тісну взаємодію з цими системами в процесі діагностики стану автомобіля та подальшого ремонту в комплексі, видано рекомендації щодо підвищення показників надійності та довговічності транспортних засобів а також економічних показників їх експлуатації, оптимізовано процеси технічного обслуговування, базуючись на попередніх даних сучасних методів електронної діагностики. Розроблено алгоритм експлуатації автомобіля, що базується на безперервному контролі технічного стану, гнучкому регламенті технічного обслуговування і поточного ремонту , та періодичній адаптації програм керування вузлами та агрегатами автомобіля під фактичні умови експлуатації.


Ключові слова


телеметричні системи; діагностика; технічне обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Мигуш С.А. Алгоритмы адаптивного управления инжекторными двигателями внутреннего сгорания : дис. … к.т.н. : 05.13.01 / Мигуш Сергей Алексеевич. – С., 2005. – 159 с.

Аулін В.В. Інформаційне забезпечення зміни технічного стану дизелів засобів транспорту / В.В. Аулін, О.Ю. Жулай // Вісник інженерної академії. – № 1. – 2011. – 232–237 с.

Корецкий С.А. Системы дистанционной диагностики автомобилей группы PSA / С.А. Корецкий. – М. : CitroenG, 2012, – 196 с.

Егоров В.А. Повышение надежности функционирования диагностических комплексов на АТП : дис. … к.т.н. : 05. 22. 10. / В.А. Егоров. – М., 2000. – 213 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Віктор Васильович Аулін, Д. Є. Панарін

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.