DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-74-77

ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ COMMON RAIL ПРИ ДИНАМІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ

Олександр Олександрович Галущак

Анотація


В роботі представлено можливі шляхи покращення показників роботи дизеля й розроблена структурна схема системи живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним керуванням її відсоткового складу для системи «Common Rail».


Ключові слова


паливо; суміш; система живлення; ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля : монография / И.П. Васильев. – Луганск : изд-во ВНУ им. В.Даля, 2009. – 240 с.

Атамась А.І. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під час використання біодизельного палива / А.І. Атамась, В.Ф. Шапко, С.В. Шапко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Вип. 3/2012 (74). – С. 126–130.

Звонов В.А. Исследование эффективности применения в дизельных двигателях топливных смесей и биотоплив / В.А. Звонов, А.В. Козлов, А.С. Теренченко. – Российский химический журнал. – 2008. – Т. LII. – № 6. – С. 147.

Jindal S. Effect of injection timing on combustion and performance of a direct injection diesel engine running on Jatropha methyl ester / S.Jindal. // International journal of energy and environment. – Volume 2. – Issue 1. – 2011. – Р. 113–122.

Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies in the European Union. [електроний ресурс]. – Режим доступу : http://aoatools.aua.gr/pilotec/files/bibliography/biodiesel_in_europe2005865689856/biodiesel_in_europe2005.pdf.

Семенов В.Г. Використання біодизельного палива у двигунах сільськогосподарського призначення / В.Г. Семенов, А.І. Атамаєв // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – Харків : ХНТУСГ, 2009. – Вип. 77. – С. 375–379.

Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей / С.Н. Девянин, В.А. Марков, В.Г. Семенов. – Харьков : Новое слово, 2007. – 600 с.

Jinlin Xuea Effect of biodiesel on engine performances and emissions / Jinlin Xuea, Tony E. Grift, Alan C. Hansena. – Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 15 (2011). – 1098–1116.

Войтов В.А. Техніко-експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосуванні біодизеля / В.А. Войтов, М.С. Даценко, М.В. Карнаух // Техніка і технологія АПК. – 2009. – № 1. – С. 13–18.

Система впрыска Common Rail. Принцип работы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_21.shtml.

Грехов Л. В., Иващенко Н. А., Марков В. А. Топливная аппаратура и системы управления дизелем : учеб. для вузов / Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков. –М. : Легион-Автодата, 2004. – 344 с.

Поляков А.П. Дослідження впливу температури палива на діаметр крапель при впорскуванні / А.П. Поляков, О.О. Галущак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Розрахунок впливу діаметра соплових отворів форсунки на робочий процес дизельного двигуна при переводі його на роботу на біодизельному паливі / О.О. Галущак, Д.О. Галущак, К.В. Нгаяхи Аббе, А.П. Поляков // Вісник ЖДТУ. – 2012. № 3 (62). – С. 30–38.

Визначення впливу тиску впорскування на дрібність розпилювання палива при переведенні дизеля на роботу на біодизельному паливі / А.П. Поляков, К.В. Нгаяхи Аббе, О.О. Галущак // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. – Вип. 134/2012. – Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2012. – С. 64–66.

Дослідження впливу підігріву палива на його характеристики в’язкості і густини / А.П. Поляков, О.О. Галущак, С.О. Квасневський // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. – Вип. 142/2013 / Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. – С. 116–119.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Олександрович Галущак

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.