DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-102-108

МОРФОЛОГІЧНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ СИСТЕМИ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Андрій Альбертович Кашканов

Анотація


Запропоновано використання морфологічного методу, який надає засоби для автоматизації компонентного проектування інтегральної системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод любого рівня складності та якості зі стандартних модулів, забезпечує високу гнучкість системи при зміні умов її функціонування.


Ключові слова


дорожньо-транспортна пригода; експертиза; надійність; інтегральна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Аварійність на автошляхах України – Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем : офіційний web-сайт Департаменту ДАІ МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp_2013.pdf.

Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП : підручник для вищих навчальних закладів / А.М. Туренко, В.І. Клименко, О.В. Сараєв, С.В. Данець. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 320 с.

Совершенствование методов автотехнической експертизы при дорожно-транспортных происшествиях: Монография / В.П. Волков, В.Н. Торлин, В.М. Мищенко и тд. – Харьков : ХНАДУ, 2010. – 476 с.

Сумець О.М. Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: автотеxнiчна експертиза : навч. посібник / О.М. Сумець, В.Ф. Голодиий. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 160 с.

Суворов Ю.Б. Судебная дорожнотранспортная експертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, на участках ДТП : учеб. пособие / Ю.Б. Суворов. – М. : Экзамен, 2003. – 208 с.

Тартаковский Д.Ф. Проблемы неопределенности данных при экспертизе дорожно-транспортных происшествий / Д.Ф. Тартаковский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. – 268 с.

Кашканов А.А. Методика багатокритеріального оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод / А.А. Кашканов // Вісник Житомирського державного технічного університету. – Житомир, 2012. – № 3 (62). – С. 68–73.

Кашканов А.А. Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод / А.А. Кашканов // Вісник НТУ «ХПІ» / Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 29 (1002). – С. 120–125.

Кашканов А.А. Обгрунтування вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності при розв’язку задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод / А.А. Кашканов О.Г. Грисюк, О.О. Грисюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 15 (204). – Ч. 2. – С. 204–207.

Кашканов А.А. Модульний принцип синтезу системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод / А.А. Кашканов, О.Г. Грисюк, А.О. Яровенко // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – № 45 – С. 245–250.

Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк. – К. : ТОВ «Маклаут», 2008. – 444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Андрій Альбертович Кашканов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.