DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-149-153

МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕСПРАВНОСТЕЙ АВТОМОБІЛЬНОГО ДВИГУНА

Юрій Юрійович Кукурудзяк

Анотація


Описано загальний алгоритм ідентифікації несправностей автомобільного двигуна в системі автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу. Визначено основні етапи підготовки збору та обробки моніторингової інформації. Запропоновано модель автоматизованої ідентифікації несправностей двигуна, що ґрунтується на інтелектуальних методах обробки інформації. 


Ключові слова


несправність; двигун; інтелектуальний моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Интеграция технической эксплуатации автомобилей в структуры и процесы интелектуальных транспортных систем : монография / В.П. Волков, В.П. Матейчик, О.Я. Никонов и др. ; под ред. В.П. Волкова. – Донецк : Ноулидж (донецкое отделение), 2013. – 398 с.

Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта (на примерах автомобильного транспорта) : в 2 ч. / Н.Я. Говорущенко, А.Н. Туренко. – Харьков : РИО ХГАДТУ, 1998. – Т. 1. – 255 с. – Т. 2. – 219 с.

Кукурудзяк Ю.Ю. Система автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу тех-нічного стану та експлуатаційних показників автомобілів / Ю.Ю. Кукурудзяк //Вісник Східноукра-їнського нац. ун-ту : наук. журнал. – Луганськ : СНУ ім. Володимира Даля. – 2012. – № 9 (180), Ч. 1. – С. 136–140.

Основы технической диагностики. Кн. 1 : Модели объектов, методы и алгоритмы диагноза / Под ред. П.П. Пархоменко. – М. : Энергия, 1976. – 464 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Юрій Юрійович Кукурудзяк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.