DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-184-189

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ольга Петрівна Сакно, Олександр Володимирович Лукічов, Сергій Володимирович Мельничук

Анотація


В статті розглянуто комплексний підхід до надійності транспортних засобів, що базується на класичному підході до надійності, або «механічній надійності» всієї транспортної системи. Запропонована функціональна структура системи технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р). Також змодельована структура отримання підвищеної надійності автотранспортних засобів (АТЗ). Проаналізовані базові, технологічні, методологічні параметри, що впливають на надійність. Встановлено, що за рахунок аналізу та синтезу статистичних та експериментальних даних з надійності окремих елементів систем та підсистем АТЗ та складових системи ТО і Р в єдиному інформаційному полі, що дозволяє здійснювати управління їх ресурсом та надійністю.


Ключові слова


надійність; технічне обслуговування; аналіз; ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Гринченко А.С. Механическая надежность мобильных машин. Оценка, моделирование, контроль / А.С. Гринченко. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 259 с.

Кравченко О.П. Призначення нормативу ресурсу шин вантажних автомобілів на основі системи управління їх технічною експлуатацією / О.П. Кравченко, О.П. Сакно, О.В. Лукічов // Наукові нотатки Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Вип. 37(травень, 2012). – Луцьк, 2012. – С. 177–182.

Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М. : Статистика. – 1980. – 263 с.

Вентцель Е.С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М. : Радио и связь. – 1983. – 416 с.

Игнатов В.И. Научные основы формирования стратегии технического обслуживания и ремонта лесных машин / В.И. Игнатов. – М. : МГУЛ. – 2000. – 336 с.

Репин С.В. Методология совершенствования системы технической эксплуатации строительных машин : дис. … д.т.н. / С.В. Репин. – Санкт-Петербург, 2008. – 451 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Ольга Петрівна Сакно, Олександр Володимирович Лукічов, Сергій Володимирович Мельничук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.