DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-4(63)-23-30

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЗНОШУВАННЯ ТОРЦЕВОГО ЛЕЗОВОГО ІНСТРУМЕНТУ З НТМ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

Володимир Юхимович Лоєв, Дмитро Вікторович Куделін

Анотація


В статті розглянуто питання, які стосуються залежності експлуатаційних властивостей плоских поверхонь деталей, оброблених торцевим лезовим інструментом з НТМ, від ступеня зносу його різальних елементів. Доведено необхідність визначення граничної величини зносу, при якій в автоматизованому виробництві можливо гарантувати якісні властивості оброблених поверхонь.


Повний текст:

PDF

Посилання


Технологические особенности механической обработки инструментом из поликристаллических сверхтвердых материалов / П.В. Захарченко, В.М. Волкогон, А.В. Бочко и др. ; под ред. Г.Г. Карюка. – К. : Наук. думка, 1991. – 288 с.

Сулима А.М. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин / А.М. Сулима, В.А. Шулов, Ю.Д. Ягодкин. – М. : Машиностроение, 1988. – 240 с.

Дунин-Барковский И.В. Измерение и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И.В. Дунин-Барковский, А.Н. Карташова. – М. : Машиностроение, 1978. – 232 с.

Повышение долговечности машин технологическими методами / В.С. Корсаков, Г.Э. Таурит, Г.Д. Василюк и др. – К. : Техника, 1986. – 158 с.

Рыжов Э.В. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин / О.В. Рыжов, А.Г. Суслов, В.П. Федоров. – М. : Машиностроение, 1979. – 176 с.

Суслов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей / А.Г. Суслов. – М. : Машиностроение, 1987. – 208 с.

Методика исследования характеристик поверхностного слоя деталей приборов : учеб. пособие / В.А. Валетов, С.Д. Васильков, А.Н. Сисюков и др. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. – 92 с.

Суслов А.Г. Инженерия поверхности деталей / А.Г. Суслов. – М. : Машиностроение, 2008. – 320 с.

Любимов В.Е. Технологические основы управления системой резания по параметру шероховатости обработанной поверхности : дис. … докт. техн. наук : 05.02.08 / Владимир Евгеньевич Любимов. – К., 1992. – 280 с.

Виговський Г.М. Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 / Георгій Миколайович Виговський. – К. : НТУУ “КПІ”, 2000. – 164 с.

Мельничук П.П. Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь : автореф. дис. … докт. техн. наук : 05.03.01 / Петро Петрович Мельничук. – К. : НТУУ “КПІ”, 2002. – 26 с.

Лоєв В.Ю. Удосконалення фінішної обробки плоских поверхонь деталей комбінуванням різання з поверхневим пластичним деформуванням : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 / Володимир Юхимович Лоєв. – К. : НТУУ “КПІ”, 2005. – 210 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Володимир Юхимович Лоєв, Дмитро Вікторович Куделін

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.