DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-9-16

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ІНСТРУМЕНТАМИ З ВІД’ЄМНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ПЕРЕДНІХ КУТІВ

Олександр Олександрович Виноградов, Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий

Анотація


Працездатність машин значною мірою залежить від характеристик окремих деталей, що входять в їх склад. Це вимагає вирішення завдань по досягненню необхідної геометричної точності деталей, фізико-механічних характеристик поверхневого шару. При проектуванні інструментів виникають питання їх раціональних форм і геометрії для забезпечення заданої якості поверхні. Значний вплив на стан поверхневого шару має передній кут інструменту, величина якого для ряду інструментів коливається в широких межах. Для формування напруг стискання рекомендується використовувати від’ємні значення передніх кутів. При цьому, для інструментів, виготовлених з твердих сплавів, мінералокераміки, керметів і надтвердих
матеріалів, в більшості випадків використовуються від’ємні передні кути в межах g = −10...− 60o , а при абразивній обробці передній кут може бути близьким o g = −90 . Відмічена недостатня вивченість механізму утворення стружки у процесі різання металів лезовим
інструментом з великими від’ємними передніми кутами, запропоновані методи оцінки низки характеристик утворення стружки та наведені приклади їх реалізації у разі порівняння розрахункових значень з експериментальними при обробці різанням деталей із свинцю.


Ключові слова


різання; механізм утворення стружки; лезовий інструмент; від’ємний передній кут

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобров В.Ф. Влияние угла наклона главной режущей кромки инструмента на процесс резания металлов / В.Ф. Бобров. – М. : Машгиз, 1962. – 149 с.

Божуков В.Б. Торцовые фрезы с композитом, выпускаемые заводом «Фрезер» / В.Б. Божуков // Станки и инструмент. – 1985. – № 3. – С. 14–15.

Бойм Н.Г. Применение лезвийного инструмента из СТМ и минералокерамики в станкостроении / Н.Г. Бойм, И.Н. Соколов // Станки и инструмент. – 1984. – № 7. – С. 14–16.

Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов / Н.Н. Зорев. – М. : Машгиз, 1956. – 367 с.

Карюк Г.Г. Гексанит-Р и гексанит-А – новые инструментальные материалы / Г.Г. Карюк, А.В. Бочко, В.П. Барабан // Станки и инструмент. – 1977 – № 2. – С. 6–8.

Лещинер Я.А. Лезвийные инструменты из сверхтвердых материалов / Я.А. Лещинер, Р.М. Свиринский, В.В. Ильин. – К. : Техніка, 1981. – 120 с.

Родин П.Р. Основы формообразования поверхностей резанием / П.Р. Родин. – К. : Вища школа, 1977. – 192 с.

Розенберг А.М. Механика пластического деформирования в процессах резания и деформирующего протягивания / А.М. Розенберг, О.А. Розенберг. – К. : Наук. думка, 1990. – 320 с.

Виговський Г.М. Безвершинне косокутне фрезерування. Знос та стійкість / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, П.П. Мельничук // Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. – 1999. – № 4. – С. 94–98.

Komanduri R. Some aspects of Machining with Negative rear tools simulating grinding / R.Komanduri // Int. Mach. Tool. Des. Res. – 1971. – Vol. 11. – P. 233–241.

Kita Y. The mechanism of metal removal by abrasive tool / Y.Kita, M.Jdo and S.Hata // Wear. – 1978. – Vol. 47. – P. 185–193.

Kita Y. The influence of the cutting speed on the mechanism of metal removal by abrasive tool / Y.Kita, M.Ydo, Y.Tuji // Wear. – 1981. – Vol. 71. – P. 55–69.

Розенберг А.М. Элементы теории процесса резания металлов / А.М. Розенберг, А.Н. Еремин. – М. : Машгиз, 1956. – 360 с.

Виноградов А.А. Физические основы процесса сверления труднообрабатываемых металлов твердосплавными сверлами / А.А. Виноградов. – К. : Наук. Думка, 1985. – 263 с.

Kita Y. A study of metal flow ahead of tool face with large negative rear angle / Y.Kita, M.Ydo, N. Kawasaki // Trans. ASME. – 1982. – V. 104. – P. 318–325.

Полетика М.Ф. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента / М.Ф. Полетика. – М. : Машиностроение, 1969. – 152 с.

Lee E.H. The theory of plasticity applied to problem of machining / E.H. Lee, B.W. Shapper // Trans. ASME. J Appl. Mech. – 1951. – V. 18. – P. 405–413.

Виноградов А.А. Расчет усадки стружки на основании составляющих Rz и Ry силы стружкообразования при резании металлов / А.А. Виноградов // Сверхтвердые материалы. – 1987. – № 4. – С. 48–54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олександр Олександрович Виноградов, Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.