УНІВЕРСАЛЬНІ ШПИНДЕЛІ ХРЕСТОВИННОГО ТИПУ В ПОЛІМЕРНОМУ МАШИНОБУДУВАННІ

Ігор Олегович Мікульонок

Анотація


Наведено основні відомості про застосування універсальних шпинделів хрестовинного типу в полімерному машинобудуванні, зокрема у вальцях, каландрах та двороторних змішувачах закритого типу. Розроблено методику розрахунку зазначених шпинделів на міцність, яка містить розрахунки на міцність вилки та хрестовини, шпонкового з’єднання на валу редуктора і шліцьового з’єднання на проміжному валу шпинделя, а також розрахунок довговічності підшипників на цапфах хрестовин. Також наведено приклад розрахунку шпинделя. Зазначена методика може бути використана під час проектування обладнання для перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей.


Ключові слова


полімерне машинобудування; універсальний шпиндель хрестовинного типу; конструкція; методика розрахунку

Повний текст:

PDF

Посилання


Лукач Ю.Е. Валковые машины для переработки пластмасс и резиновых смесей / Ю.Е. Лукач, Д.Д. Рябинин, Б.Н. Метлов. – М. : Машиностроение, 1967. – 296 с.

Рябинин Д.Д. Смесительные машины для пластмасс и резиновых смесей / Д.Д. Рябинин, Ю.Е. Лукач. – М. : Машиностроение, 1972. – 272 с.

Мікульонок І.О. Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини : монографія / І.О. Мікульонок. – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2009. – 265 c.

Мікульонок І.О. Моделювання обладнання технологічних ліній для перероблення пластмас і гумових сумішей на базі валкових машин : монографія / І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 244 c.

Поляков В.С. Справочник по муфтам / В.С. Поляков, И.Д. Барбаш, О.А. Ряховский ; под ред. В.С. Полякова. – Л. : Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1974. – 352 с.

Рябинин Д.Д. Универсальные шпиндели в полимерном машиностроении и метод их расчёта / Д.Д. Рябинин // Химическое машиностроение : респ. межвед. научн.-техн. сб. – К. : Техніка, 1968. – Вып. 7. – С. 20–27.

Сухарев И.П. Прочность шарнирных узлов машин : справ. пособие / И.П. Сухарев. – М. : Машиностроение, 1977. – 168 с.

РТМ 0220612-021–88. Методика автоматизированного расчёта шпинделя универсального : руководящий технический материал / Ю.С. Зотов, Л.Р. Зейгермахер, С.А. Рощупкин и др. – К. : ПО «Большевик», 1988. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-35-41

Copyright (c) 2016 Ігор Олегович Мікульонок

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.