DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-62-67

ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ ВРІЗАННЯ ТА ВИХОДУ У ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ ПОХИЛИХ ПОВЕРХОНЬ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ

Олексій Олександрович Штегін

Анотація


Запропоновано метод аналітичного визначення значень кутів врізання зуба фрези в тіло заготовки та виходу зуба фрези з тіла заготовки під час обробки сферичними кінцевими фрезами похилих поверхонь. Зміна зазначених кутів розглядається як функція від зміни радіуса фрези, кута упередження (нахилу поверхні, що обробляється), радіальної глибини різання та величини перекриття сусідніх рядків. Окремо значення кутів врізання та виходу визначаються для висхідної обробки та для низхідної обробки.

Кут контакту між зубом фрези та тілом заготовки, який характеризує пляму контакту, має безпосередній вплив на динамічну стійкість процесу різання. Вплив цей полягає в різному фазовому зміщенні коливальних рухів системи за різних значень кута контакту. Так, згідно з наведеними рівняннями, за менших значень радіальної глибини різання та за більших кутів нахилу поверхні, що обробляється, кут контакту (різниця між кутами врізання та виходу) матиме менші значення. Це означає, що в процесі різання зуб фрези менший час буде задіяний для різання і більший – для холостого руху. Можна зробити припущення, що коливання в такому випадку менше самозбуджуватимуться внаслідок впливу природнього затухання.


Ключові слова


вібрації під час різання; сферичні кінцеві фрези; теорія діаграм стійкості; верстати з ЧПК

Повний текст:

PDF

Посилання


Predicting the dynamic behaviour of torus milling tools when climb milling using the stability lobes theory / М.Mousseigne et al. // International Journal of Machine Tools and Manufacture. – 2013. – Т. 65. – С. 47–57.

Budak E. Analytical models for high performance milling. Part I : cutting forces, structural deformations and tolerance integrity / E.Budak // International Journal of Machine Tools and Manufacture 46 (2006) 1478–1488.

Budak E. Analytical models for high performance milling. Part II : process dynamics and stability / E.Budak // International Journal of Machine Tools and Manufacture 46 (2006) 1489–1499.

Insperger T. Updated semi-discretization method for periodic delay-differential equations with discrete delay / Т.Insperger, G.Stepan // International Journal for Numerical Methods in Engineering 61 (2004) 117–141.

Budak E. Modeling and simulation of 5-axis milling processes / E.Budak, E.Ozturk, L.T. Tunc //CIRP Annals-Manufacturing Technology. – 2009. – Т. 58. – №. 1. – С. 347–350.

Kim S.J. Prediction of chatter in NC machining based on a dynamic cutting force model for ball end milling / S.J. Kim, H.U. Lee, D.W. Cho // International Journal of Machine Tools and Manufacture. – 2007. – Т. 47. – № 12. – С. 1827–1838.

Юмашев, В. АНАЛІЗ ВІБРАЦІЙ ПРИ РІЗАННІ РАДІУСНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ ДІАГРАМ СТІЙКОСТІ [Електронний ресурс] / Володимир Юмашев, Олексій Штегін // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2014. – N 1 (68). – Режим доступу : URL : http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/30766.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олексій Олександрович Штегін

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.