ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ НА РОБОТУ НАВІГАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГІРОСТАБІЛІЗАТОРА

Олена Миколаївна Безвесільна, Віктор Григорович Цірук, Ларина Олексіївна Чепюк

Анотація


Існує велике різноманіття варіантів виконання комплексів орієнтації та навігації різного складу, конфігурації і складності, які великим чином залежать від конструктивних особливостей рухомих об’єктів. Важливими компонентами інерціальних навігаційних систем і, зокрема, гіростабілізатора, є акселерометри та гравіметри. Точність останніх значною мірою впливає на точність інерціальних навігаційних систем та гіростабілізатора рухомих об’єктів.

Навігаційні елементи гіростабілізатора (акселерометри та гравіметри) встановлюються на гіростабілізаторі навігаційних систем рухомих об’єктів. Однак у відомих роботах не досліджено вплив кутової швидкості обертання Землі на роботу даних елементів гіростабілізатора. Відсутність врахування такого впливу призводить до великих похибок як самих навігаційних елементів, так і до похибок гіростабілізатора. Стаття присвячена отриманню аналітичного виразу похибки навігаційних елементів гіростабілізатора, викликаних кутовою швидкістю обертання Землі. Визначено, що похибка, викликана кутовою швидкістю обертання Землі vz, є суттєвою і складає 584 мГл. Її потрібно обов'язково враховувати під час проектування навігаційних елементів гіростабілізатора, використовуючи отриманий аналітичний вираз поправки.


Ключові слова


навігаційний елемент; гіростабілізатор; акселерометр; гравіметр; кутова швидкість обертання Землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Торге В. Гравиметрия : монография / В.Торге ; пер. Г.А. Шануров ; ред. А.П. Юзефович.  М. : Мир, 1999.  428 с.

Попов Е.И. Определение силы тяжести на подвижном основании / Е.И. Попов. – М. : Наука, 1987. – 218 с.

Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка / К.Е. Веселов. – М. : Недра, 1986. – 311 с.

Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень / О.М. Безвесільна. – К. : Либідь, 2001. – 261 с.

Безвесільна О.М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри : монографія / О.М. Безвесільна. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 604 с.

Системи наведення та стабілізації озброєння : монографія / О.М. Безвесільна, В.П. Квасніков, В.Г. Цірук та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 176 с.

Безвесільна О.М. Системи керування навігаційних систем рухомих об’єктів : монографія / О.М. Безвесільна, Ю.В. Киричук, С.С. Ткаченко. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 174 с.

Безвесільна О.М. Особливості цільових задач, що вирішуються рухомими об’єктами та їх вплив на склад комплексів орієнтації і навігації / О.М. Безвесільна // Технологічні комплекси. – № 1(7). – 2013. – С. 51–53.

Безвесільна О.М. Використання нейронної мережі у комплексі орієнтації і навігації / О.М. Безвесільна // Технологічні комплекси. – № 1 (7). – 2013. – С. 83–90.

Безвесільна О.М. Виставка вимірювальних осей акселерометрів при розміщенні їх на рухомій основі / О.М. Безвесільна // Вісник Інженерної академії України. – № 1. – 2007. – С. 135–144.

Безвесільна О.М. Аналіз статичних похибок динамічно-настроюваного гіроскопа / О.М. Безвесільна // Вісник Інженерної академії України. – № 2. – 2004. – С. 44–53.

Безвесільна О.М. Визначення стійкості вимірювача лінійних прискорень / О.М. Безвесільна // Вісник ЖДТУ. – № 1 (40). – 2007. – С. 78–82.

Безвесільна О.М. Визначення систематичних похибок гіромаятникового акселерометра під впливом випадкових поступальних та кутових вібрацій / О.М. Безвесільна // Вісник ЖДТУ. – № 4 (39). – 2006. – С. 84–87.

Безвесільна О.М. Автокомпенсація похибок гіроскопічного інтегратора лінійних прискорень / О.М. Безвесільна // Вісник ЖІТІ. – № 9. – 1999. – С. 140–144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-68-73

Copyright (c) 2016 Олена Миколаївна Безвесільна, Віктор Григорович Цірук, Ларина Олексіївна Чепюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.