САМОФОКУСУВАННЯ АДАПТИВНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ В РАДІОЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ З КОСМІЧНИМ АПАРАТОМ

Володимир Миколайович Коваль, Василь Максимович Романчук, Сергій Сергійович Сабадаш

Анотація


Запропоновано застосування адаптивного алгоритму формування вагових коефіцієнтів за критерієм мінімуму середньоквадратичної похибки, за яким функціонує відома адаптивна антенна решітка (ААР) з «внутрішнім» пілот-сигналом (решітка Уідроу) для автоматичного фокусування ААР одного абонента каналу радіозв’язку на джерело «зовнішнього» пілот-сигналу (ПС) другого абонента.

Для радіолінії у складі бортової адаптивної M-елементної антенної решітки космічного апарата (КА) і наземної станції (НС), як джерела адитивної суміші корисного сигналу управління КА і вузькосмугового «зовнішнього» ПС, отримано вираз для потужності вихідного сигналу ААР в умовах дії m джерел взаємно некорельованих перешкод (m < M). Оцінені втрати корисного сигналу на виході решітки залежно від потужностей ПС і перешкоди на вході самофокусувальної ААР (СААР) та взаємного кутового розташування НС і джерела перешкоди (ДП). Проведено порівняльний аналіз проходження перешкоди на вихід СААР порівняно із звичайною (без адаптації) антени, а також оцінено виграш у відношенні сигнал/перешкода на виході СААР та звичайної антени для різних параметрів вхідних сигналів. Розроблено вимоги до необхідної потужності ПС на вході решітки, за якої втрати корисного сигналу не перевищують припустимих. Отримано також оцінку перешкодозахищеності СААР для декількох моделей складної сигнальної ситуації у складі шести ДП у бокових і частині головної пелюстки діаграми спрямованості.


Ключові слова


адаптивна антенна решітка; ААР; решітка Уідроу; самофокусування ААР; пілот-сигнал

Повний текст:

PDF

Посилання


Adaptive Antenna Systems / B.Widrow, P.E. Mantey, L.J. Griffiths, B.B. Goode // Proc. IEEE. – Vol. 55. – 1967.

Griffiths L.J. A Simple Adaptive Algorithm for Real — Time Processing in Antenna Arrays / Griffiths L.J. // Proc. IEEE. – Vol. 57. – 1969.

Frost O.L. An Algorithm for Lineary Constrained Adaptive Array Processing / O.L. Frost // Proc. IEEE. – Vol. 60. – 1972.

Монзинго Р.А. Адаптивные антенные решётки. Введение в теорию / Р.А. Монзинго, Т.У. Миллер. ; пер. с англ. — М. : Радио и связь, 1986. — 448 с.

Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства / Г.Н. Кочержевский, Г.А. Ерохин, Н.Д. Козырев. — М. : Радио и связь, 1989. — 352 с.

Коваль В.М. Протидія несанкціонованому втручанню в системи супутникових комунікацій / В.М. Коваль, В.В. Іваницька // Тези доп. ХІХ наук.-практ. конф. «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення». – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. — Ч. 1. — С. 160—161.

Коваль В.М. Спільне використання кореляційної та адаптивної просторової обробки сигналів для підвищення ефективності кутового спектрального оцінювання / В.М. Коваль, Д.В. Коваль, М.В. Коваленко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем спеціального призначення. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. — Вип. 4 — С. 105—114.

Коваль В.М. Адаптивна просторова селекція джерел радіовипромінювання в рознесених системах радіотехнічного контролю / В.М. Коваль // Тези доп. міжвуз. науково-практ. конф. «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення». – Житомир : ЖВІ НАУ, 2009. – Ч. 1. – С. 31–32.

Коваль В.М. Порівняльна оцінка точності місцевизначення джерел радіовипромінювання існуючими комплексами РТК і перспективною системою адаптивної пеленгації / В.М. Коваль, Д.В. Коваль, С.В. Ткачук // Тези ХVII наук.- практ. конф. «Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем». – Житомир : ЖВІ НАУ, 2008. – Ч. 1. – С. 51–52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-74-81

Copyright (c) 2016 Володимир Миколайович Коваль, Василь Максимович Романчук, Сергій Сергійович Сабадаш

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.