DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-89-97

ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ЗАВДАНЬ

Сергій Петрович Фриз

Анотація


У статті, на відміну від традиційних підходів до завдань управління космічними системами, коли здебільшого досліджуються питання управління технічними (орбітальними та наземними) засобами (функціональний підхід), сформульовано проблеми управління процесом космічних спостережень (процесний підхід) і показані основні напрямки їх вирішення. Обґрунтовано, що процесний підхід є актуальним для вирішення оперативних завдань, які необхідно виконувати терміново або за обмежений час у будь-який час року та доби в інтересах оборони, безпеки, попередження техногенних катастроф, кризових та надзвичайних ситуацій. В роботі у формалізованому вигляді наведено процес отримання цільової інформації в космічних системах спостереження та обґрунтована необхідність управління цим процесом. На основі короткого аналізу структури і можливостей типової космічної системи та декомпозиції процесу її функціонування (цільового застосування) синтезовано графічні моделі процесу отримання цільової інформації.


Ключові слова


космічні спостереження; технологія управління; цільова інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 берез. 2011 р. № 238-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Попович П.Р. Баллистическое проектирование космических систем / П.Р. Попович, Б.С. Скребушевский. – М. : Машиностроение, 1987. – 240 с.

Ханцеверов Ф.Р. Моделирование космических систем изучения природных ресурсов Земли / Ф.Р. Ханцеверов, В.В. Остроухов. – М. : Машиностроение, 1989. – 264 с.

Лебедев А.А. Космические системы наблюдения. Синтез и моделирование / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – М. : Машиностроение, 1991. – 224 с.

Фриз С.П. Можливий підхід до планування спостережень космічними апаратами / С.П. Фриз, В.В. Петрожалко, В.В. Ожінський // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. праць. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – Вип. 4. – С. 87–96.

Фриз П.В. Алгоритм автоматизованого вибору релевантних космічних апаратів для оптико-електронного спостереження заданих районів Землі / П.В. Фриз, О.М. Кондратов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. № 2 (61). – С. 138–146.

Сложные технические и эргатические системы: методы исследования / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, А.В. Харченко и др. – Харьков : Факт, 1997. – 240 с.

Надежность и эффективность в технике : справочник в 10 т. Т. 3. Эффективность технических систем / В.У. Торбин, Г.Н. Охотников, Е.С. Егоров и др. ; под ред. Ю.В. Уткина, В.Ф. Крючкова. – М. : Машиностроение, 1988. – 328 с.

Фриз П.В. Основи орбітального руху космічних апаратів : підручник / П.В. Фриз. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – 348 с.

Організація балістико-навігаційного забезпечення управління космічними апаратами : підручник / О.Б. Захаров, В.О. Гуменюк, Р.М. Залужний та ін. ; під заг. ред. М.С. Сівова. – К. : НАОУ, 2007. – 508 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Сергій Петрович Фриз

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.