ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ СУШІННЯ ПИВНОЇ ДРОБИНИ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

Олександр Васильович Гура

Анотація


Експериментально досліджено кінетику сушки пивної дробини у псевдозрідженому шарі й отримані криві: зміни вологовмісту і температури пивної дробини у процесі сушки при варіюванні температури сушильного агента; зміни вологовмісту і температури пивної дробини у процесі сушки при варіюванні навантаження (висоти шару); зміни вологовмісту і температури пивної дробини у процесі сушки при варіюванні швидкості сушильного агента; зміни вологовмісту і температури пивної дробини у процесі сушки при варіюванні параметрів вібрації решітки; швидкості сушки пивної дробини. Наведені результати досліджень авторів, які спрямовані при вдосконаленні процесу сушіння пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі і включають моделювання псевдозрідженного шару пивної дробини при сушінні, моделювання процесу зневоднення шару пивної дробини, моделювання процесу зневоднення окремого зерна пивної дробини. Отримана узагальнена крива сушки пивної дробини при різних режимах процесу. Показана постійність твори швидкості і часу сушки Nτ, що спрощує розрахунки зміни вологовмісту в певні періоди теплової обробки продукту.


Ключові слова


сушка; вологовміст; швидкість; дробина; процес; псевдозріджений шар; варіювання; вібрація; температура; сушильний агент; час

Повний текст:

PDF

Посилання


Sukmanov A.V. Gura Cercetări Experimentare ale Procesului de Uscare a Malţului / V.A. Sukmanov // 15th GBU-International Conference on CONTROL, DEVELOPMENT and APPLIED INFORMATICS in BUSINESS and ECONOMICS Brasov, Romania, November 10–12, 2008, (CDAIBE`08), Pp. 344–350.

Валентас К.Дж. Пищевая инженерия справочник с примерами расчетов / К.Дж. Валентас, Э.Ротштейн, Р.П. Сингх ; пер. с англ. под ред. А.Л. Ишевского. – СПб : Профессия, 2004. – C. 160–202.

Використання програмного комплексу комп’ютерного моделювання ANSYS під час визначення параметрів сушіння пивної дробини / В.О. Сукманов, Г.І. Русланов, Н.М. Лавріненко, О.В. Гура // Вісник ДонДУЕТ ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2006. – № 1 (29). – С. 87–103.

Лавріненко Н.М. Моделювання процесу дифузії твердих частинок у псевдо зрідженому шарі / Н.М. Лавріненко, О.В. Гура // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць ; Донец. держ. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. – Вип. 14. – С. 144–150.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-103-108

Copyright (c) 2016 Олександр Васильович Гура

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.