НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ

Тарас Григорович Іващенко

Анотація


Розглянуто та запропоновано напрямки удосконалення системи імовірнісного аналізу безпеки, що дозволять забезпечити більш ефективне управління безпекою об'єктів ядерно-паливного циклу. Показано, що експлуатація енергоблоків в Україні здійснюється відповідно до вимог норм безпеки, які були закладені в період їх створення. Це не забезпечує належного рівня безпеки сьогодні, оскільки вони значно різняться з вимогами, що ставляться до таких об’єктів у Європі та світі. Зазначено, що з метою підвищення рівня безпеки атомних електростанцій Україна приєдналася до ініціативи Європейського Союзу щодо оцінки безпеки таких об’єктів. Обґрунтовано, що класичний метод визначення безпеки об’єктів ядерно-паливного циклу, а саме метод імовірнісного аналізу безпеки – застарілий, що підтверджує ряд масштабних катастроф на таких об’єктах. Запропоновано запровадити в розрахунках аналізу безпеки об’єктів ядерно-паливного циклу поєднання апріорного та апостеріорного методів управління безпекою об’єкта, а також перейти на управління безпекою об’єкта у реальному часі та ін.


Ключові слова


система безпеки; охорона навколишнього середовища; імовірнісний аналіз безпеки; радіація; об’єкти ядерно-паливного циклу

Повний текст:

PDF

Посилання


Хенли Э. Надежность технических систем и оценка риска / Э.Хенли, Х.Кумато. – М. : Машиностроение, 1979. – 528 с.

Уивер Л. Риск от аварии на АЭС с легководными реакторами / Л.Уивер. – М. : Атомиздат, 1980. – С. 114–133. – (Безопасность ядерной енергетики).

Острейковский В. Безопасность атомных станций. Вероятностный аналіз / В.Острейковский, Ю.Швыряев. – М. : Физматлит, 2008. – 352 с.

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. ОПБ–88/97. НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosthelp.ru/text/NP00197Obshhiepolozheniya.html.

Германия объявила о полном отказе от атомной энергетики к 2022 году : (РИА Новости 30/05/2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eco.ria.ru/ nature/20110530/381648425.html

EU Stress Tests [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests.

EU stress_tests_specifications [Електронний ресурс]. – Режим доступу : /http://www.ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/20110525_eu_stress_tests_specifications.pdf.

Національний звіт України щодо результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС України. – К. : ДІЯР, 2011. – 137 с.

Стрес-тести не виявили загроз безпеці українських АЕС – національний звіт // День. – № 53, 27 березня. – 2012 [Електронний ресурс]:. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/3043502.

Pampuro V.I. Management of Individual Ecological Safety of Potentially Hazardous Object / V.Pampuro, V.Borisenko // The third American Nuclear International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human-Machine Interface Technologies (NPIC & HMIT 2000), November 13–17, 2000. – Washington, D.C. – Рр. 707–722.

Пампуро В.И. Структурная информационная теория надежности систем / В.И. Пампуро. – К. : Наукова думка, 1992. – 324 с.

Пампуро В.И. Метод разработки математических моделей управления экологической безопасностью объектов / В.И. Пампуро // Доповіді НАН України, 1999. – № 1. – С. 197–203.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-113-117

Copyright (c) 2016 Тарас Григорович Іващенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.