ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАПЛАНОВАНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ

Іріна Дмитрівна Пушкарьова

Анотація


Висвітлено проблемні питання здійснення екологічної оцінки запланованої господарської діяльності в Україні. Зазначено, що оцінка екологічних наслідків проектів і планів господарської діяльності на етапі, що передує формальному затвердженню їхньої реалізації є ефективним, превентивним інструментом у забезпеченні екологічної безпеки держави. Наведена поетапна характеристика формування процедур екологічної оцінки з моменту її започаткування. Охарактеризовано законодавче закріплення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище на етапах її формування та сьогодення. Встановлено, що внаслідок останніх змін у процедурі екологічної оцінки, Україна ще більше віддалилася від світового зразка, а прийнята законодавча база зробила кроки назад у системі її розвитку. Сформовано основні переваги ефективної екологічної оцінки та першочергові важливі стратегічні кроки для удосконалення системи оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні.


Ключові слова


екологічна оцінка; господарська діяльність; екологічне законодавство; навколишнє середовище; сталий розвиток; стратегія удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Хилько М.І. Екологічна політика / М.І. Хилько. – К. : Абрис, 1999. – 363 с.

Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові і методичні основи) / Г.І. Рудько, С.В. Гошовський. – К. : Нічлава, 2006. – 464 с.

Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник / B.C. Джигирей. – К. : Знання, 2004. – 309 с.

Екологічне управління / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд : ДБН А.2.2-1-2003. – К. : Держбуд України. – 26 с.

Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : автореф. дис. … докт. техн. наук / Я.О. Адаменко. – Івано-Франківськ, 2006. – 39 с.

Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. – Львів : ЕПЛ, 2013. – 96 с.

Калиновський С.В. Оцінка впливу і екологічна експертиза – сьогодні і завтра / С.В. Калиновський // Рідна природа, 2000. – № 1. – С. 16–24.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1308-98-%D0%BF10.

Калиновський С.В. Комплексна державна експертиза / С.В. Калиновський // Рідна природа. – 2000. – № 2. – С. 48–49.

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-118-123

Copyright (c) 2016 Іріна Дмитрівна Пушкарьова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.