ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ДОВОДКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ ЗІ ЗНОСОСТІЙКИХ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

  • Анатолій Павлович Гавриш Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Тетяна Анатоліївна Роїк Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Петро Олексійович Киричок Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Світлана Миколаївна Зигуля Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Юлія Юліївна Віцюк Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-11-21

Ключові слова:

абразиви, прецизійна доводка, зносостійкі композити, технологічні комплекси

Анотація

Наведено особливості прецизійної машинної доводки плоских поверхонь деталей тертя зі зносостійких високолегованих композитів на основі інструментальних сталей типу 85Х6НФТ, 11Р3АМ3Ф, Р6М5К5, Р6М5Ф3, 4ХМФТС, 4Х2В5МФ для технологічних комплексів підприємств поліграфічного машинобудування, а також для верстатних систем легкої та харчової галузей промисловості народного господарства України. Доказано, що на параметри якості поверхні оброблення суттєво впливають технологічні фактори процесів прецизійної машинної доводки: режими різання, матеріал дисків для доводки, матеріал та зернистість абразивних порошків для фінішного оброблення, а також склад мастильно-охолоджуючої рідини. Показано, що найкращі результати отримано при застосуванні для фінішної прецизійної доводки чавунних дисків з використанням зерен, що мають гострі радіуси при вершині зерна абразивів.

Посилання

Роїк Т.А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації : монографія / Т.А. Роїк, П.О. Киричок, А.П. Гавриш. – К. : НТУУ „КПІ”, 2007. – 404 с.

Оптимізація вибору абразивних матеріалів для шліфування зносостійких деталей з легованих титаном композитів для технологічних комплексів / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Лотоцька та ін. // Технологічні комплекси. – № 2 (10). – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – С. 121–131.

Новітні технології виробництва стандартизованих виробів : монографія / О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, Т.А. Роїк та ін. – К. : НТУУ „КПІ”, 2012. – 204 с.

Роїк Т.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні : монографія / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш. – К. : ЕКМО, 2010. – 212 с.

Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин : навч. посібник / П.О. Киричок, Т.А. Роїк, А.П. Гавриш та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 514 с.

Гавриш А.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів : монографія / А.П. Гавриш, П.П. Мельничук. – Житомир : ЖДТУ, 2003. – 652 с.

Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов / Е.Н. Маслов. – М. : Машиностроение, 1974. – 320 с.

Ящерицын П.И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей / П.И. Ящерицын. – Минск : Беларусь, 1989. – 312 с.

Байкалов А.К. Введение в теорию шлифования / А.К. Байкалов. – К. : Наукова думка, 1978. – 207 с.

Маталин А.А. Технологические методы повышения долговечности деталей / А.А. Маталин. – К. : Техника, 1971. – 144 с.

Роик Т.А. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой : монография / Т.А. Роик, П.А. Киричок, А.П. Гавриш и др. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 233 с.

Кремень З.И. Применение новых видов микропорошков для окончательной доводки плоскопараллельных концевых мер длины // З.И. Кремень // Абразивы. – № 6. – 1981. – С. 45–51.

Кремень З.И. Методы исследования шаржированной поверхности доводочных притиров / З.И. Кремень, Р.Л. Певзнер, Т.Ю. Гавронская // Абразивы. – № 6. – 1993. – С. 34–41.

Соколов С.П. Тонкое шлифование и доводка / С.П. Соколов. – М. : Машиностроение, 1981. – 296 с.

Тигров Т.В. Новые конструкции доводочных станков / Т.В. Тигров // Обработка на шлифовальных и доводочных станках. – М. : Машиностроение, 1989. – С. 54–60.

Филипкин А.Т. Механизация трудоемких ручных отделочных операций в машиностроении / А.Т. Филипкин, К.В. Пичета. – М. : ВИНИТИ, 1979. – 211 с.

Рыжов Э.В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / Э.В. Рыжов. – К. : Наукова думка, 1984. – 340 с.

Инструменты из сверхтвердых материалов / под ред. акад. НАН Украины Н.В. Новикова, д.т.н. С.А. Клименко. – 2-ое перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2014. – 608 с.

Сверхтвердые материалы. Получение и применение : монография. В 6 т. / под общ. ред. акад. НАН Украины Н.В. Новикова. – К. : ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2007. – Т. 6 : Алмазно-абразивный инструмент в технологиях обработки / под ред. А.А. Шепелева. – 340 с.

Лавриненко В.І. Надтверді абразивні матеріали в механообробці : енциклопед. довідник / за заг. ред. акад. НАН України М.В. Новікова. – К. : ІПМ України, 2013. – 456 с.

Чеповецкий И.Х. Основы финишной алмазной обработки / И.Х. Чеповецкий. – К. : Наукова думка, 1980. – 468 с.

Эльбор в машиностроении / под ред. В.С. Лысанова. – Л. : Машиностроение, 1978. – 280 с.

Основи теорії різання матеріалів : підручник / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін. – Львів : Новий світ, 2010. – 423 с.

Кильчевский Н.А. Динамическое контактное сжатие твердых тел / Н.А. Кильчевский, А.О. Логинова. – К. : Наукова думка, 1976. – 316 с.

Косторнов А.Г. Триботехническое материаловедение : монография / А.Г. Косторнов. – Луганск : Ноули, 2012. – 701 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Гавриш, А. П., Роїк, Т. А., Киричок, П. О., Зигуля, С. М., & Віцюк, Ю. Ю. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ДОВОДКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ ЗІ ЗНОСОСТІЙКИХ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 11–21. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-11-21

Номер

Розділ

Машинознавство