ВПЛИВ НЕІОНОГЕННОЇ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ТРИТОН Х-305 НА ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ КЕРАМІКА–НАНОПЛАСТИНКИ ГРАФІТУ

Автор(и)

  • Петро Петрович Мельничук Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0361-756X
  • Олександр Леонідович Мельник Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-44-52

Ключові слова:

композитні матеріали, нанопластинки графіту, поверхнево активні речовини, міжчастинкова взаємодія, електрична провідність

Анотація

Проаналізовано теоретичні аспекти створення композитних матеріалів (КМ) на основі вихідного каоліну та полідисперсних нанопластинок графіту (НПГ). На основі аналізу літературних джерел встановлено, що при вологому змішуванні каоліну та НПГ має місце утворення гетерофазної гідрофільно-гідрофобної системи каолін-НПГ. Гомогенний розподіл НПГ в каоліновій матриці для такої системи залежить від параметрів, що регулюють внесок різних типів міжчастинкових взаємодій. Для регулювання міжчастинкової взаємодії каоліну та НПГ, було використано неіоногенну поверхнево активну речовину (НПАР) Тритон Х-305 та зміну значення рН дисперсійного середовища. НПГ були виготовлені ультразвуковою обробкою термічно розширеного графіту (ТРГ). Досліджено основні властивості отриманих НПГ та їх кореляцію з технологічними режимами виготовлення. Способом напівсухого пресування та подальшого спікання виготовлено КМ на основі вихідного каоліну та НПГ. Експериментально досліджено вплив стабілізації системи каолін-НПГ за допомогою НПАР Тритон Х-305 на основні функціональні властивості КМ. Встановлено, що застосування НПАР Тритон Х-305 за інших рівних умов призводить до зниження пористості на 1,5–2 %, підвищення електропровідності на 20 % та підвищення межі міцності на стиск в середньому на 9 %.

Посилання

Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування / І.Г. Грабар, О.І. Грабар, О.А. Гутніченко та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 354 с.

Temperature dependence of electrical resistivity for carbon black filled ultra-high molecular weight polyethylene composites prepared by hot compaction / Z.Cheng, M.Chun-An, W.Ping at oll. // Carbon. – 2005. – № 12. – С. 2544–2553.

Electrical Properties of CNT-Based Polymeric Matrix Nanocomposites / A.Chiolerio, M.Castellino, P.Jagdale at oll. // Carbon Nanotubes – Polymer Nanocomposites. – 2011. – № 11. – С. 215–230.

Электропроводящие композиты на основе термически расширенного графита / И.М. Афанасов, В.А. Морозов, А.Н. Селезнев и др. // Неорганические материалы. – 2008. – С. 689–693.

Старченко В.Ю. Вплив міжчастинкових взаємодій на процеси агрегації, структуру та перколяційні властивості композиційних колоїдних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.24 "Фізика колоїдних систем" / В.Ю. Старченко. – К., 2009. – 17 с.

Гутніченко О.А. Вплив формообмежуючого фактора при спіканні на структуру та властивості графіт-керамічних композиційних матеріалів / О.А. Гутніченко, О.Л. Мельник // Вісник УМТ. – 2011. – № 4. – С. 92–101.

Гутніченко О.А. Діелектричні властивості графіт-керамічних композитів спечених у закритих формах / О.А. Гутніченко, О.Л. Мельник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 5. – С. 13–18.

Мельник О.Л. Обґрунтування можливості покращення покращення електричних властивостей графіт-керамічних композитів введенням нанорозмірних частинок / О.Л. Мельник, О.А. Гутніченко // ХХХVІІ наук.-практ. міжвуз. конф., присв. Дню науки. – Житомир, 2012. – С. 21.

Соколов В.Н. Глинистые породы и их свойства / В.Н. Соколов // Соросовский образовательный журнал. – 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1073.html.

Banu Z. AAS, XRPD, SEM/EDS, and ftir studies of the effect of calcite and agnesite on the uptake of PB2+ and ZN2+ ions by natural kaolinite and clinoptilolite : дис. ... канд. Banu Zünbül. – Izmir, 2005. – 129 с.

Preparation and characterization of graphite nanosheets from ultrasonic powdering technique / C.Guohua, W.Wengui, W.Dajun at oll.// Carbon. – 2004. – № 4. – С. 753–759.

Preparation and characterization of graphite nanosheets from detonation technique / S.Guilei, L.Xiaojie, Q.Yandong at oll. // Materials Letters. – 2008. – № 4. – С. 703–706.

Low energy pure shear milling : A method for the preparation of graphite nano-sheets / M.Vittori Antisari, A.Montone, N.Jovic at oll. // Scripta Materialia. – 2006. – № 11. – С. 1047–1050.

Гутніченко О.А. Розробка електропровідної композиційної кераміки на основі каоліну та терморозширеного графіту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / О.А. Гутніченко. – К., 2007. – 20 с.

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Мельничук, П. П., & Мельник, О. Л. (2015). ВПЛИВ НЕІОНОГЕННОЇ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ТРИТОН Х-305 НА ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ КЕРАМІКА–НАНОПЛАСТИНКИ ГРАФІТУ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 44–52. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-44-52

Номер

Розділ

Машинознавство