ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОВНІШНІЙ СТАН ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ В ІТС

Автор(и)

  • Володимир Євгенійович Титаренко Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4518-1808
  • Володимир Петрович Шумляківський Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5418-4736
  • Інна Анатоліївна Балагуц Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-58-60

Ключові слова:

ультразвукові датчики, акселерометр, GPS, оптимізація режимів руху, ресурс несучої системи

Анотація

Обґрунтовано необхідність дослідження динаміки зміни зовнішнього стану дорожнього покриття. Досліджено взаємодію системи «дорога–автомобіль–людина» за допомогою сучасних засобів збору та обробки інформації. Проведено аналіз існуючих сучасних систем моніторингу стану автомобільних доріг, зазначено переваги та недоліки на конкретних прикладах. Викладено стратегічні напрямки розвитку та вдосконалення систем збору та обробки інформації про стан покриття автомобільних шляхів. Представлено нову систему збору інформації про зовнішній стан дорожнього покриття та поточний технічний стан транспортного засобу. Описано  будову та принцип роботи спроектованої системи. Зроблено пропозиції щодо оптимізації режимів експлуатації та руху транспортних засобів для підвищення ресурсу їх несучих систем. Винесено рекомендації про використання отриманої інформації для оперативного планування та вчасного проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках автомобільних сполучень.

Посилання

Інтерактивний моніторинг автомобільних доріг / В.О. Алексієв, О.П. Алексієв, А.А. Видмиш та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 132 с.

Моделювання дорожньої поверхні для розрахунку динаміки руху транспортних засобів / В.О. Богомолов, В.І. Клименко, А.І. Шилов та ін. // Автомобільний транспорт. – Вип. 29. – Харків : ХНАДУ, 2011.

Діагностика стану покриттів новітніми ходовими дорожніми лабораторіями: сучасний стан та перспективи розвитку / І.В. Кіяшко, Р.В. Смолянюк, Д.М. Новаковський та ін. // Науково-виробничий журнал. – № 5 (229). – Харків : ХНАДУ, 2012.

Система Hawkeye 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comlab.spb.ru/spets-oborud/ARRB/n144/.

НИПИСтройТЭК: Лазерное сканирование и геоинформационные технологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nipistroytek.ru/lazernoe-skanirovanie-i-geoinformatsionnye-tekhnologii/mobilnoe-lazernoe-skanirovanie-/.

Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів : навч. посібник / В.І. Сирота. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Арістей, 2005 – 280 с.

Автомобили / А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский и др. ; под ред. А.В. Богатырева. – М. : Колос, 2001. – 496 с.

Титаренко В.Є. Вібродіагностика в системі технічного обслуговування автомобіля / В.Є. Титаренко, В.П. Шумляківський / Вісник ЖДТУ ; Технічні науки. – 2014.

Програмно-апаратний комплекс оцінки вібронавантаженості несучих систем транспортних засобів / І.Г. Грабар, В.М. Іванченко, В.Є. Титаренко та ін. // Вісник ЖДТУ. – 2010.

Грабар І.Г. Руйнування рамних конструкцій транспортних засобів в умовах експлуатації / І.Г. Грабар, В.Є. Титаренко // Вісник ЖДТУ. – 2008.

Рудзінський В.В. Інтелектуальні транспортні системи автомобільного транспорту (функціональні основи) : навч. посібник / В.В. Рудзінський. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Титаренко, В. Є., Шумляківський, В. П., & Балагуц, І. А. (2015). ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОВНІШНІЙ СТАН ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ В ІТС. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 58–60. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-58-60

Номер

Розділ

Машинознавство