ПЕРЕШКОДИ ЗА СУСІДНІМИ ЧАСТОТНИМИ КАНАЛАМИ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ СТАНДАРТУ GSM

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Андреєв Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2601-1491

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-66-70

Ключові слова:

мобільна система зв’язку, перешкода за сусіднім частотним каналом, частотно-територіальний план

Анотація

Основним принципом побудови стільникової системи зв’язку із FDMA є повторне використання частот, що визначає ефективне використання виділеного частотного діапазону і високу ємність мережі. Для модуляції радіосигналу у стандарті GSM використовується спектрально-ефективна гауссова частотна маніпуляція з мінімальним частотним зсувом – GMSK. Попередня гауссова фільтрація дозволяє значно збільшити швидкість спадання спектра GMSK сигналу, порівняно з сигналом MSK. При цьому, як і при інших видах модуляції, можлива поява на вході приймача  випромінювань не лише від базових станцій, які працюють на частотах, що збігаються, а також і від базових станцій, що працюють на сусідніх частотних каналах, що може погіршити якість зв’язку. Тому важливу роль у вирішені проблеми зменшення взаємних перешкод між каналами зв’язку стандарту GSM відіграє правильно розроблений частотно-територіальний план. При його побудові необхідно, з одного боку, забезпечити потрібний рівень сигналу на вході приймача, а з іншого – мінімальний рівень перешкод між частотними каналами. У роботі наводяться результати розрахунків співвідношення сигнал/перешкода на вході приймача як базової, так і рухомої станцій. Показано, що найбільш ефективний метод зменшення перешкод між частотними каналами – це застосування секторних антен. Аналіз даних, що отримані за результатами розрахунків, показав, що найбільший вплив на роботу каналу зв’язку спостерігається лише за максимального наближення до рухомої станції базових станцій, що працюють на сусідніх частотних каналах. Отже при здійсненні частотно-територіального планування доцільно підбирати групи частот у відповідних стільниках таким чином, щоб на вхід приймача рухомої станції мав змогу надходити сигнал не більше ніж від однієї базової станції найближчого стільника, що працює на сусідній частоті. З іншого боку, для забезпечення прийнятного значення відношення сигнал/перешкода на вході приймача базової станції бажано взагалі виключити можливість потрапляння сигналів базових станцій, що працюють на сусідніх частотних каналах в одному кластері.

Посилання

Бабков В.Ю. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование / В.Ю. Бабков, М.А. Вознюк, П.А. Михайлов. – М. : Горячая линия–Телеком, 2007. – 224 с.

Берлин А.Н. Цифровые сотовые системы связи / А.Н. Берлин. – М. : ЭКО–ТРЕНДЗ, 2007. – 296 с.

Береснев А.В. Экспериментальное исследование влияния радиотелефонов диапазона 900 МГц на качество связи в сотовых системах стандарта GSM-900 / А.В. Береснев, А.В. Долженко, Б.С. Ерыпалов // Журнал радиоэлектроники : электронный журнал. –2004. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/URL: http://jre.cplire.ru/koi/oct04/1/text.html.

Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи / Ю.А. Громаков. – М. : ЭКО–ТРЕНДЗ, 1998. – 240 с.

Системы мобильной связи : учеб. пособие / В.И. Ипатов, В.К. Орлов, И.М. Самойлов и др. – М. : Горячая линия–Телеком, 2003. – 272 с.

Маковеева М.М. Системы связи с подвижными обьектами : учеб. пособие / М.М. Маковеева, Ю.С. Шинаков. – М. : Радио и связь, 2002. – 440 с.

Попов В.И. Основы сотовой связи стандарта GSM / В.И. Попов. – М. : ЭКО–ТРЕНДЗ, 2005. – 296 с.

Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра / К.Феер ; пер. с англ. ; под ред. В.И. Журавлева. – М. : Радио и связь, 2000. – 520 с.

Рихальський О.Р. Методика оцінки впливу параметрів модуляції сигналу мобільної системи стандарту GSM на показники якості зв’язку / О.Р. Рихальський // Вісник ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – № 1(64). – С. 8087.

Рихальський О.Р. Оцінка впливу діаграми спрямованості антени на якість передачі інформації в системі рухомого зв’язку стандарту GSM / О.Р. Рихальський // Зб. наук. праць ЖВІНАУ. – Житомир : ЖВІНАУ, 2013. – № 8. – С. 122135.

Рихальський О.Р. Оцінка впливу параметрів модуляції сигналу в системі рухомого зв’язку стандарту GSM на показники якості зв’язку / О.Р. Рихальський // Зб. наук. праць ЖВІДУТ. – Житомир : ЖВІДУТ, 2014. – № 9. – С. 7284.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Андреєв, О. В. (2015). ПЕРЕШКОДИ ЗА СУСІДНІМИ ЧАСТОТНИМИ КАНАЛАМИ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ СТАНДАРТУ GSM. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 66–70. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-66-70

Номер

Розділ

Прилади