ВГАДУВАННЯ ПРИ ТЕСТУВАННІ (СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-91-97

Ключові слова:

тестування, закриті тести, ймовірність вгадування, результати тестування, оцінки

Анотація

Ймовірність вгадування відповідей при тестуванні за допомогою закритих тестів описується біноміальним законом. Розглянуті пов’язані з цим властивості простих закритих однотипних тестів з вибором однієї відповіді при показниках і характеристиках тесту, які найчастіше використовуються на практиці. У результаті перерахування кількості вгаданих завдань у 100-бальні шкалу проаналізований їх вплив на рівень оцінки за національною шкалою та шкалою ESTD. Показана велика вірогідність отримання задовільної оцінки при повній відсутності знань та вірогідність набирання значної кількості «вгаданих» балів, що дозволяє отримати позитивну оцінку за рахунок отримання невисоких додаткових балів в результаті рішення завдань на підставі знань. Пропонується вводить корекцію набраних балів.

Враховуючи складність розробки тестів зі значною кількістю завдань та кількістю варіантів відповідей, найбільш оптимальними, на наш погляд, є тести з 15…30 завданнями і 4, 5 варіантами відповідей. Для кінцевих випробувань (заліки, екзамени) бажано підвищити кількість завдань до 50.

Посилання

Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий / В.С. Аванесов. – 2-ое изд. – М. : Центр тестирования, 2002. – 240 с.

Аванесов В.С. Истоки и основные понятия математической теории измерений (Item Response Theory). Статья вторая / В.С. Аванесов // Педагогические измерения. – № 3. – 2007. – С. 3–36.

Аванесов В.С. Проблема объективности педагогических измерений / В.С. Аванесов // Педагогические измерения. – № 3. – 2008. – С. 3–40

Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : учеб. пособ. / М.Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

Анастази А. Психологическое тестирование / А.Анастази. – Кн. 1. – М. : Педагогика, 1982. – 320 с.

Ким В.С. Анализ результатов тестирования в Rasch Measurement / В.С. Ким // Педагогические измерения. – № 4. – 2005. – С. 39–45.

Деменчёнок О.Г. Математические основы Rasch Measurement / О.Г. Деменченок // Педагогические измерения. – № 1. – 2010.

Технология оценивания тестов в зависимости от типа и уровня сложности тестовых заданий на основе интегрированной модели / М.Бондаренко, В.Семенец, Н.Белоус и др. // International Book Series «Information Science and Computing». – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/www.foibg.com/ibs_isc/ibs-12/ibs-12-p07.pdf.

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – 89 с.

Міхайленко В.В. Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові функції. Курс лекцій : навч. посібник / В.В. Міхайленко. – Житомир : ЖІТІ, 2003. – 292 с.

Барановський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В.В. Барановсь¬кий, Н.В. Барановська, О.К. Лопатін. – 5-те вид. – К. : Центр навч. літ-ри, 2010 – 424 с.

Калинина В.Н. Математическая статистика / В.Н. Калинина, В.Ф. Панкин. – 2-е изд. – М. : Высш. шк., 1998. – 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Купкін, Є. С. (2015). ВГАДУВАННЯ ПРИ ТЕСТУВАННІ (СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ). Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 91–97. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-91-97

Номер

Розділ

Прилади