МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Олексій Олександрович Писарчук Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-98-105

Ключові слова:

ідентифікація, управління, ергатична інформаційно-керуюча система, математична модель, синтез

Анотація

Розглянуто математичні моделі синтезу структури ергатичної інформаційно-керуючої системи й процесу ідентифікації контрольованих об’єктів. Різноманітність і апріорна невизначеність за типом конфліктної ситуації при управлінні складними об’єктами в умовах динамітної зміни зовнішньої обстановки вимагає використання ситуаційного принципу керування. При цьому, залежно від змісту й сутності контрольованої ситуації, ситуативно створюється структурно-параметрична конфігурація системи керування. В результаті досліджень сформовано математичну модель синтезу структури ергатичної інформаційно-керуючої системи з використанням методів багатокритерійного аналізу на базі концепції ситуаційного керування. Також запропоновано математичну модель ідентифікації на основі самоорганізації, яка має властивості упорядкування створення й еволюції структур: об’єкти ідентифікації – апостеріорні ознаки. Результати перевірки працездатності запропонованого підходу підтвердили реалізованість ідентифікації на основі самоорганізації. Ефективне використання розробленої моделі можливе в завданнях великої розмірності.

Посилання

Цвиркун А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А.Д. Цвиркун. – М. : Наука, 1982. – 200 с.

Основы моделирования сложных систем : учеб. пособ. / под ред. И.В. Кузьмина. – К. : Высшая школа, 1981. – 360 с.

Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика / Д.А. Поспелов. – М. : Наука, 1986. – 288 с.

Сложные технические и эргатические системы: метод использования / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, А.В. Харченко и др. – Х. : Факт, 1997. – 240 с.

Потапов А.С. Распознавание образов и машинное восприятие: Общий подход на основе принципа минимальной длины описания / А.С. Потапов. – СПб. : Политехника, 2007. – 548 с.

Вопросы статистической теории распознавания / под ред. В.В. Варского. – М. : Сов. радио, 1967. – 399 с.

Ковбасюк С.В. Алгоритм виявлення аномальних радіолокаційних вимірів / С.В. Ковбасюк, О.О. Писарчук, Є.Ю. Пономарьов // Вісник ЖДТУ / Серія : Технічні науки. – 2003. – № 3 (27). – С. 79–83.

Пухов Г.Е. Дифференциальный анализ электрических цепей / Г.Е. Пухов. – К. : Наук. думка, 1982. – 496 с.

Харченко В.П. Нелінійне та багатокритеріальне моделювання процесів у системах керування рухом : монографія / В.П. Харченко, О.О. Писарчук. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 284 с.

Система локального і глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу : монографія / Ю.Я. Бобало, Ю.Т. Даник, М.М. Климаш та ін. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 452 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Писарчук, О. О. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 98–105. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-98-105

Номер

Розділ

Прилади