ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ З РЕГУЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Олег Феліксович Соколовський

Анотація


Енергоспоживання насосної установки з регульованим електроприводом визначається витратами мережі та обраним алгоритмом керування, що вимагає проведення ретельного аналізу природи втрат в елементах силового каналу. Для визначення втрат енергії в асинхронному електродвигуні необхідно знати закон зміни струмів двигуна під час перехідного процесу або аналітичний вираз зміни швидкості в часі, а також достовірні дані статорної обмотки у разі зміни її температури. Втрати енергії в насосі можливо визначити за даними вхідної та вихідної потужності. Недоступність окремих параметрів значно ускладнює процедуру ідентифікації енергетичних показників. У роботі проведено дослідження енергетичних процесів, характерних для електромеханічних перетворювачів та відцентрових насосів, на основі параболічних залежностей ковзання від моменту двигуна на робочій ділянці механічної характеристики та залежності втрат напору гідравлічного джерела від продуктивності. Застосування особливостей механічної характеристики асинхронного електродвигуна та напірної характеристики насоса дозволяє вирішити задачу визначення втрат енергії в електромеханічній системі.


Ключові слова


енергетичні показники; насосна установка; електромеханічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Kiselychnyk O. Overview of energy efficient control solutions for water supply systems / О.Kiselychnyk, М.Bodson, Н.Werner // Transactions of Kremenchuk Ostrogradskiy State Polytechnical University. – № 3/2009 (56), Part 1. – Pp. 40–45.

Електронний ресурс. – Режим доступу : www.abb.com/motors&drives.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.siemens.com/.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.unicous.com/.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://armstrongfluidtechnology.com/.

Закладной А.Н. Энергосбережение средствами промышленного электропривода / А.Н. Закладной, А.В. Праховник, А.И. Соловей. – К. : Дія, 2001. – 344 с.

Попович М.Г., Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : навч. посібник / М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б. Клепі¬ков. — К. : Либідь, 2005. — 680 с.

Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках / Б.С. Лезнов. – М. : Энергоатомиздат, 2006. – 360 с.

Соколовський О.Ф. Електромеханічна система автоматизації насосної установки при змішаному з’єднанні агрегатів в умовах енергозберігаючого керування / О.Ф. Соколовський // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2013. – Вип. 1 (64). – С. 88–93.

Grundfos – WinCAPS версія 2010.01, CD.

Соколовський О.Ф. Вплив добової нерівномірності споживання води на енергоефективність інтерактивної електромеханічної системи автоматизації насосною установкою / О.Ф. Соколовський // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2012. – Вип. IV (63). – С. 112–117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-114-120

Copyright (c) 2016 Олег Феліксович Соколовський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.